actueel

Vanaf 22 juli is de FysioZorg Haarlemmermeer (FZH) een feit

De fysiotherapeuten in de regio Haarlemmermeer verenigen zich in FysioZorg Haarlemmermeer (FZH). Daardoor kunnen zij gezamenlijk een stevige gesprekspartner zijn in de multidisciplinaire ketenzorg, zoals ook de vraag was vanuit de Zorggroep Haarlemmermeer (Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer). De aanloop naar de vorming van dit netwerk was niet zonder hobbels. Al vanaf 2017 wordt gesproken over de totstandkoming van dit samenwerkingsverband. Daan van Duin, procesbegeleider namens Reos, vertelt: “In zo’n proces is het heel belangrijk om op het juiste moment de vaart erin te houden en de juiste stappen te zetten. Door omstandigheden is dat tot nu toe telkens op het verkeerde moment stilgevallen.” Maar nu gaat de samenwerking er echt komen. Daan geeft een toelichting op hoe dit tot stand is gekomen en hoe het in de praktijk gaat werken.

“In januari ben ik gevraagd om dit proces te begeleiden”, vertelt Daan. “Ik ben praktiserend fysiotherapeut geweest en heb ervaring opgedaan als consultant in de zorg. Ik ken het veld dus en ben belangeloos. Tijdens de eerste brede bijeenkomst eind januari was er argwaan en frustratie in de groep. Dat is ook voor te stellen, gezien de lange periode waarin eerdere pogingen om tot samenwerking te komen niet succesvol zijn geweest. Ik heb ook individuele gesprekken gevoerd om te kijken waar de echte pijn zat en hoe de onderlinge belangen en verstandhoudingen meespelen. Uiteindelijk hebben we uit deze gesprekken de gemene delers gehaald en die open op tafel gelegd.”

Voorbereiding door vijf kartrekkers
Om tijdens zo’n proces met een grote groep praktijken te overleggen is niet uitvoerbaar. “Daarom hebben de fysiotherapeuten uit hun midden vijf kartrekkers aangewezen”, vertelt Daan. “Met hen hebben we de vorming van de FZH voorbereid, dus nagedacht over structuur en bestuur, het stemrecht en hoe we leden willen informeren. Tijdens een brede bijeenkomst op 4 april hebben deze kartrekkers het voorstel gepresenteerd aan hun collega’s. En de positieve reacties hebben geleid tot de definitieve oprichting van de FZH.”

Wat gebeurt er na de oprichting?
Op 22 juli wordt de FZH ingeschreven bij de notaris. Wat gebeurt er daarna?  “In september start de FZH met een Algemene Ledenvergadering, het vaststellen van de statuten en het kiezen van het bestuur”, vertelt Daan. “Op basis van de vooraanmelding verwachten we dat er circa vijftien praktijken aansluiten, waaronder in ieder geval de grote praktijken. Voor de leden die als eerste instappen geldt ook een aantrekkelijk instaptarief. We hebben er sowieso voor gekozen om twee verschillende contributievormen te hanteren. De ‘A-leden’ zijn degenen die voldoen aan de criteria om mee te doen aan multidisciplinaire ketenzorg. Zij betalen iets meer contributie dan de ‘B-leden’. Op die manier betalen de leden die het meeste baat hebben bij de FZH het meeste en kunnen we de drempel voor de andere leden laag houden. De ‘B-leden’ doen en praten uiteraard wel volledig mee binnen de FZH.”
 

Top