actueel

De 3 succesfactoren van WSV Medisch Centrum Randwijck

WSV Medisch Centrum Randwijck draait goed, blijkt uit de WSV Zelfanalyse van afgelopen jaar. Het WSV heeft namelijk een fijne mix van betrokken zorgverleners, goede sfeer en een gebouw dat laagdrempelige samenwerking makkelijk maakt. Wat is hun  geheim? Reos vraagt het de zorgverleners van WSV MC Randwijck.

In WSV MC Randwijck werken huisartsen, apotheker, fysiotherapeuten en psychologen samen aan optimale zorg die is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. Het WSV bestaat sinds 2011 en deed afgelopen jaar de WSV Zelfanalyse. Dit instrument, ontwikkeld door Reos, geeft een beeld van hoe een WSV functioneert op vier thema’s, namelijk Maatschappij & Meerwaarde, Organisatie & Overleg, Cultuur & Verbeteren en Persoon & Werkplezier.

“Op basis van de Zelfanalyse werd duidelijk dat er ontwikkelkansen zijn voor ons WSV op de thema’s ‘maatschappij & meerwaarde’ en ‘organisatie en overleg’”, zegt Gerard Griever, huisarts en voorzitter van WSV MC Randwijck.

Dit zijn geen bijzondere uitkomsten, want Reos ziet bij meerdere WSV’s dat het thema ‘Maatschappij & Meerwaarde’ extra aandacht nodig heeft. Vooral als het WSV al een tijdje bestaat, lijkt de oorspronkelijke bedoeling wat weggezakt. Het is daarom goed om opnieuw ‘het waarom van samenwerken in een WSV’ te bekijken met alle zorgverleners. “Wij gaan hier dus de komende jaren mee aan de slag”, aldus Gerard.

Naast deze ontwikkelkansen zag het WSV de uitkomsten vooral als bevestiging dat het WSV inderdaad goed functioneert wat betreft de onderlinge goede sfeer en het werkplezier van ieder. Wat zijn volgens hen factoren die daaraan bijdragen?

Een laagdrempelige cultuur

“Het is fijn bevestigd te zien dat we goed scoren op ´persoon & werkplezier´”, zegt Gerard. “Wij hadden dat zelf wel verwacht, maar nog niet eerder gemeten. “De zorgverleners maken bewust tijd voor onderling overleg en ontmoeting”, vult collega Myra de Jong aan. Zij is coördinator van WSV MC Randwijck. “Dat zit echt in de cultuur van dit WSV. Zo maakt iedereen bewust tijd voor het gezamenlijke lunchmoment.” Gerard: “Wij lopen ook makkelijk bij elkaar binnen, bijvoorbeeld om een vraag te stellen of stoom af te blazen na een lastige case. Tijdens deze informele momenten krijgen de zaken beslag die bijvoorbeeld tijdens vergaderingen besproken zijn. De informele contactmomenten en met name ook de onderlinge ‘gezelligheid’ werken als smeerolie voor een multidisciplinaire samenwerking.”

Betrokkenheid

“Je kunt alle praktijkhouders inclusief medewerkers vragen naar wat het WSV doet en iedereen geeft het juiste antwoord”, zegt Gerard. “We zijn ons met elkaar bewust van het waarom en wat van het WSV en medewerkers voelen zich daarbij betrokken, onder andere door middel van de werkgroepen. Binnen het WSV betrekken we elkaar bij dagelijkse dingen en de grotere ontwikkelingen. De consistentie en samenstelling van het bestuur (alle disciplines zijn vertegenwoordigd) ondersteunt dat.”

Op één verdieping

“De fysieke omstandigheden in ons gebouw maken een soepele samenwerking ook makkelijker”, vertelt Myra. De zorgverleners van het WSV MC Randwijck zijn namelijk gesitueerd op de eerste verdieping van het gebouw Nifterlake in Amstelveen en het WSV heeft precies de juiste schaalgrootte hiervoor. Myra: “Andere WSV´s zitten ook bij elkaar in het gebouw, maar moeten een trap op of van vleugel wisselen om elkaar te ontmoeten. Hoe groot of hoe klein een WSV is, elkaar regelmatig zien versoepelt de samenwerking.”

Top