actueel

De stap van zorgprofessional naar bestuurder in de eerstelijnszorg

Binnen de eerstelijns zorg, denk aan de huisarts, apotheker en fysiotherapie, zijn veel besturen zoekende naar hun rol en hoe zij invulling kunnen geven aan die rol en bijbehorend takenpakket. Ben jij een beginnend bestuurder of denk je na over een bestuursfunctie? Lees dan de ervaringen en tips van  enkele ervaren bestuursleden. Wat betekent het om de stap te maken van zorgprofessional naar bestuurder? En welke tips helpen nieuwe bestuursleden om goed te landen in hun rol.

Als zorgprofessional ben je voornamelijk bezig met het vraagstuk van een patiënt. De focus ligt op het behandelplan en welke uitdagingen dit met zich mee brengt. Je handelt in het hier en nu.

De bestuurder houdt juist het oog op de toekomst. Hij of zij legt contacten met andere zorgorganisaties en gaat met hen in gesprek, met als streven de zorg met elkaar zo optimaal mogelijk in te richten. De positie en het beleid van de organisatie is voor de bestuurder het uitgangspunt. Hoe vertalen we ontwikkelingen in de zorg naar onze lokale en/of regionale situatie? Als bestuurder kijk je naar de juiste inrichting van het zorgproces en de keten, denk je na over wie de beste behandelaar is voor een zorgvraagstuk. Daarnaast ben je als bestuurder verantwoordelijk voor de administratieve en financiële verantwoording van jouw organisatie.


“Weten wat je wel en niet weet, daar draait het om.”


Is een achtergrond als zorgprofessional van meerwaarde bij een bestuurdersrol?

Als zorgprofessional ken je het zorglandschap, de patiënten en welke vraagstukken er leven binnen de organisatie. Je weet waar het knelt, wat de uitdagingen zijn en wat er speelt. Het is goed en nuttig om te zien welke informatie die je als bestuurder verspreid daadwerkelijk land op de werkvloer. Daarmee toets je direct het effect van de boodschap. Dit helpt om de bestuurlijke abstractie te toetsen in de praktijk; wat vindt het team van de beslissingen die zijn genomen op bestuursniveau?

Ga je als bestuurder aan de slag buiten een voor jou bekende discipline? Dan moet discipline specifieke kennis uit het bestaande team komen. Weten wat je wel en niet weet, daar draait het om.


“Doordat ik het zorglandschap goed ken, kan ik de patiënt sneller de juiste zorg op de juiste plek geven.”


De kracht van een (zorg)netwerk

Andersom geldt ook dat je ervaring als bestuurder je helpt om een betere zorgverlener te zijn. Als bestuurder heb je met veel andere zorgprofessionals te maken en wordt je netwerk vergroot. Dit helpt je om als zorgverlener sneller de juiste weg naar de beste zorg voor de patiënt te vinden. Ook werkt je bestuurlijke netwerk door in je rol als zorgprofessional. Als bestuurder fungeer je tevens als vraagbaak voor collega’s in het veld. Collega’s komen langs om informatie op te halen of een verduidelijking te krijgen. Als je iemand goed kent is de drempel lager voor het stellen van een (ongewone) vraag of een verzoek doen aan een professional buiten je eigen praktijk. Tot slot ben je als bestuurder goed op de hoogte van alle veranderingen die er komen binnen de zorg, kan je je eigen praktijk daar al vroeg op voorbereiden en heb je langer de tijd om daarop te anticiperen.


10 tips voor beginnende bestuurders

Tips van ervaren bestuurders die je als beginnend bestuurder zeker ter harte mag nemen:

  1. Volg een bestuurderstraining. Dit geeft o.a. veel kennis over organisatievormen, management en veranderkunde.
  2. Lees het boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap (Stephen R. Covey).
  3. Zoek een sparringpartner/mentor (bijvoorbeeld een collega-bestuurder) die kan helpen bij het vinden van de weg in het bestuurderslandschap.
  4. Bestuurder worden kost tijd en energie. Begin aan deze uitdaging vanuit enthousiasme en/of bevlogenheid en ben bewust van mogelijke weerstand.
  5. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het (zorg)land(schap): lees nieuwsartikelen en bezoek congressen om je kennis up-to-date te houden.
  6. Zorg voor een evenwichtig bestuursteam en vertrouw op de expertise en het uitzoekwerk van collega’s.
  7. Besteed tijd aan persoonlijke ontwikkeling en het uitbreiden van je bestuurdersnetwerk.
  8. Zorg voor voldoende kennis als bestuurder of als bestuur om tot een goed besluit te komen.
  9. Ga goed om met tijdsplanning en besteed praktische zaken uit aan secretariële ondersteuning.
  10. Teamwork makes the dream work. Benoem dus ook de teamprestatie!


Tip: In het voorjaar van 2022 start een leergang voor WSV-besturen, ontwikkeld door Rijncoepel, WSV Support, Zorg en Zekerheid en Reos. Hierin wordt aandacht besteed aan een aantal thema’s die een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de samenwerking binnen het WSV en met jullie zorg- en welzijnspartners. Wil je meer informatie? Neem contact op via info@sso-caliber.nl of telefoonnummer 0252-767099 (Jonathan Baldi).

Top