actueel

Vacature Strategisch Adviseur zorginnovatie

Wil jij als strategisch adviseur meewerken aan een betere samenwerking in de zorg? Heb je een drive om innovaties samen met (zorg)professionals op te pakken? Vind je het leuk om zorginhoudelijke vraagstukken te vertalen naar concrete resultaten? En is het je ambitie om (mede) richting te geven aan maatschappelijke veranderingen in de zorg? Wie weet verwelkomen we jou dan binnenkort in ons hechte team bij Reos!

Functieomschrijving

Vanuit onze maatschappelijke opgave en in onafhankelijke positie ben jij als strategisch adviseur verantwoordelijk voor verschillende complexe en strategische projecten in het werkgebied van Reos. Je werkt aan zorgvraagstukken op het gebied van de verbinding tussen de eerste- en tweedelijnszorg en het sociaal domein. Je denkt mee over thema’s zoals preventie, netwerkzorg, zorg van de toekomst, digitalisering en data en bij voorkeur breng je ervaring vanuit de GGZ mee. Afhankelijk van de vraag fungeer je als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager. Je:

 • adviseert op strategische en/of complexe opdrachten op domeinoverstijgende thema’s in de zorg en geeft leiding aan multidisciplinaire projectteams;
 • brengt partijen uit verschillende domeinen samen, luistert naar de behoefte en wensen en weet deze te vertalen naar projectplannen en onderbouwde business cases;
 • helpt draagvlak creëren voor nieuw ontwikkelde plannen of zorgconcepten en vertaalt deze naar een werkbare implementatie voor alle betrokken partijen/partners; 
 • signaleert knelpunten in de samenhang en afstemming in de (eerstelijns)zorg binnen de regio en bestudeert mogelijkheden voor ontwikkeling en vernieuwing; 
 • signaleert zelf kansen in het werkveld en draagt actief bij aan uitbreiding van het netwerk van Reos en aan beoogde samenwerkingsrelaties met andere zorg- en maatschappelijke organisaties;
 • houdt de regionale en landelijke ontwikkelingen/trends in de zorg bij, schrijft subsidie aanvragen, offertes en plannen van aanpak en publiceert artikelen voor vakbladen in de zorg; 
 • bent expert op een specifiek thema, zoals GGZ en/of het sociaal domein, onderhoudt deze kennis en zorgt voor overdracht van deze kennis, onder andere naar collega adviseurs.

Jouw profiel

Je hebt:

 • een relevante opleiding op HBO/academisch niveau;
 • kennis van maatschappelijke veranderprocessen en veranderkundige strategieën;
 • ruime ervaring met complexe en strategische adviestrajecten/vraagstukken;
 • ruime ervaring met project- en programmamatig werken;
 • Je hebt specifieke expertise binnen het domein van de zorgsector of sociaal domein, bij voorkeur op het gebied van GGZ;
 • Je hebt inzicht in politiek-, bestuurlijke en zorgverhoudingen, je beschikt over hoge sensitiviteit hierin en hebt overtuigingskracht.

Voor de functie van strategisch adviseur vinden wij de volgende competenties van belang:

 • Creativiteit (innovatief);
 • Onafhankelijkheid;
 • Organisatiebewustzijn;
 • Probleemanalyse.

Wat bieden we jou?

We bieden jou een vast dienstverband van 24-32 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van jouw werkervaring in schaal 13 van de huidige CAO gemeenten (€ 4.777,- tot € 6.365,-). We hebben een Individueel Keuze Budget waarvan je zelf kunt bepalen hoe je dit besteedt. Dit kan bijvoorbeeld voor het kopen van bovenwettelijke vakantie-uren, extra inkomen of het betalen van een opleiding. Je krijgt een reiskostenvergoeding, een laptop en een telefoon. Flexibel werken en thuiswerken is bij ons de standaard. 

Organisatie: Reos

Reos heeft de opdracht om domeinoverstijgend de eerste lijn te versterken. De komende drie jaar zetten we in op bewezen, succesvolle oplossingslijnen en het verkennen van nieuwe oplossingen vanuit landelijke beleidslijnen en netwerken. Dit doen we in afstemming met en in opdracht van klanten, netwerkpartners, financiers en burgers. 

Onze waarden 'verbinden, verbeteren en vertrouwen' geven richting aan hoe wij deze opdracht uitvoeren. We geloven dat deze waarden en onze principes bijdragen aan het succesvol uitvoeren van onze maatschappelijke opdracht. Dit doen we met een gemotiveerd en bevlogen team van adviseurs en ondersteuners.

Samen met onze klanten en netwerkpartners signaleren we, zijn we ‘de voelsprieten van de regio’ en zetten we vraagstukken op de agenda. We zijn, voor onze opdrachtgevers, opstarter en initiator van vernieuwingen in de zorg en gezondheid. Daarbij halen we kennis van buiten naar binnen en delen die met onze partners in de zorg en sociaal domein (verbinden). We zijn expert in het uitwerken van oplossingsrichtingen en de implementatie daarvan (verbeteren). We ondersteunen nieuwe bewegingen en dragen deze uiteindelijk over aan partners in het veld (vertrouwen). Wij hebben kennis van het (zorg)veld en sociaal domein, kennen de regio en de mensen.

Ons werk heeft betrekking op ongeveer een miljoen inwoners in 22 gemeenten in het werkgebied Zuid-Holland Noord, Amstelland, Haarlemmermeer en Midden-Holland. Reos is één van de vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland. Met de andere ROS’en delen we kennis op thema’s. Reos heeft geen winstoogmerk. 

Ons team bestaat uit 17 vaste medewerkers en een flexibele schil van zzp’ers. Ons kantoor staat in de binnenstad van Leiden. 

Locatie Reos:

Legewerfsteeg 10, 2312 GW Leiden

Sollicitatie

Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan willen we je graag in ons team! Stuur je CV en motivatie voor 18 februari 2022 naar solliciteren@reos.nl. Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem contact op met Monica van Papendrecht, 06-18425559. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Top