actueel

Bekijk onze hoogtepunten uit het jaar 2022

In 2022 heeft Reos mooie resultaten in haar regio’s gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de regionale opleiding voor WSV-bestuurders die we mochten ontwikkelen en geven, de mooie groei van de Alliantie Positieve Gezondheid en de stappen die zijn gezet bij de “digitale” projecten Stevit en Optimale hartfalenzorg thuis. 

Ook stond 2022 voor Reos in het teken van het verder versterken van het team en het steviger organiseren van de bedrijfsvoering. De tweede helft van het jaar stond, bestuurlijk gezien, in het teken van (de voorbereidingen van) de fusie met onze Haagse collega's van Lijn1 en de ontwikkelingen rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en een specifieke uitkering ten behoeve van onder andere sport en gezondheid SPUK.

Financieel is 2022 een pittig jaar geweest. Door vertrek van medewerkers en meer inhuur van externen is het begrote resultaat niet gehaald. Desondanks hebben we begin 2023 oog op verschillende mooie uitdagingen in het veld en op een team dat weer op sterkte is. Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp en flexibiliteit van onze partners, financiers en klanten. En ook niet zonder de energie, het doorzettings- en aanpassingsvermogen van mijn Reos collega’s. Met elkaar hebben we er een mooi jaar van gemaakt!

Bekijk ons jaaroverzicht

Maurits Hesselmans | Directeur-bestuurder Reos

Top