actueel

Zorgprofessionals in de Merenwijk gaan intensiever samenwerken

In de grote Leidse wijk de Merenwijk, wordt hard gewerkt aan een sterk wijknetwerk vanuit de eerstelijns zorg. Afgelopen week kwamen 43 zorgprofessionals uit de Merenwijk samen om te brainstormen hoe die samenwerking concreet en praktisch te maken is.  Dat leverde veel ideeën op van de aanwezigen: van huisarts, praktijkondersteuner en assistenten tot diëtist, fysiotherapeut en apothekers. 

Hoe gaan we intensiever en multidisciplinair samenwerken rond onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben: psychische gezondheid, mantelzorgers, wijkbewoners met een niet westerse achtergrond, preventie van diabetes en eenzaamheid? Wat zou je als zorgprofessional kunnen betekenen? En wat heb je daarvoor nodig?

Veel meer samen signaleren

Er blijkt een grote behoefte om meer samen op te trekken en elkaar laagdrempelig te kunnen benaderen in een open cultuur. Vooral in het gezamenlijk signaleren lijkt veel winst te behalen. Als de fysio bijvoorbeeld merkt dat een mantelzorger in de knel zit, als iemand eenzaam is, zichzelf verwaarloost.  Met wie is dat het beste om te delen?

Er kwamen ideeën op tafel om samen kennis te delen, educatie op scholen te geven, samen thema avonden te organiseren. Niet iedereen kende elkaar voor deze avond, maar door het leren kennen van elkaar verwacht iedereen gemakkelijker dingen te gaan delen.

Nieuwe financiering mooie stimulans

Formeel was er in de Merenwijk al langere tijd een samenwerkingsverband tussen gezondheidscentrum Merenwijk en Geïntegreerde Eerstelijnszorg (GEZ) ’t Joppe. Maar ruim een jaar geleden is door de bestuurders uitgesproken dat ze intensiever samen willen werken. Mooie stimulans was de overgang naar andere financiering (O&I in plaats van GEZ-financiering), waarbij je voor een belangrijk deel betaald wordt op basis van hoe je de zorg samen goed organiseert in de wijk, de regio en de keten.

De bestuurders en zorgverleners wilden deze verandering aangrijpen om er nu een echt betekenisvolle wijksamenwerkingsverband van maken.

Van visie naar praktische invulling

Reos begeleidde de sessies met de bestuurders om de onderlinge samenwerking te intensiveren, missie en de visie te bepalen, bestuurstaken en verantwoordelijkheden vast te stellen en nieuwe start te geven aan de wijksamenwerking.  Welke problematiek speelt in onze wijk? Wat zijn dus de speerpunten voor ons gezamenlijk zorg- en welzijnsaanbod? Wie doet nu wat? Hoe gaan wij elkaar beter vinden?

Daarna gingen de bestuurders en professionals zelf verder met de bijeenkomst van afgelopen week: wat gaan we praktisch doen in de wijk? De top-3 ideeën per thema van deze avond, wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Wilt u ook aan de slag met samenwerking in de wijk?

Neem dan contact op met Martine Jongboer
 

Top