Eerstelijnsopvang in kaart

Vlotte tijdelijke opvang regelen voor ouderen die niet veilig thuis kunnen verblijven is vaak lastig, maar is, mede dankzij de inzet van de Verpleeg, Verzorgingstehuizen en Thuiszorgorganisatie, in Zuid-Holland Noord en Amstelland nu een stuk gemakkelijker te regelen. Reos was en is betrokken bij twee projecten eerstelijnsopvang. 

Eerstelijnsopvang is bedoeld voor ouderen die door een medische oorzaak (tijdelijk) niet veilig thuis kunnen verblijven, maar waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is. Huisartsen, de spoedeisende hulp, ziekenhuizen (op het moment van ontslag) en soms verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg ervaren dat zij niet of niet snel genoeg tijdelijke opvang kunnen regelen. De diverse regelingen en financieringsvormen maken het er niet duidelijker op. NZLOAlrijne, LUMC en Zorg en Zekerheid bundelden hun krachten om dit probleem goed in kaart te brengen en voorwaarden voor een effectieve regionale oplossing te realiseren. Zij vroegen Reos als onafhankelijke partij dit traject aan te sturen en te begeleiden. 

Reportage verbeterpunten
Reos-adviseurs Eva van Steenbergen en Marleen Hartevelt brachten de verschillende zorgpartijen op één lijn over de opdracht en onderhielden nauw contact met de vertegenwoordigers van deze partijen. Een projectgroep met vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties stelde een plan van aanpak en een onderzoeksplan op en bekeken landelijke ontwikkelingen. Het onderzoek, uitgevoerd door Eva en Marleen, bracht de omvang en aard van de problematiek in kaart. 

Uit het onderzoek bleek dat informatie, procedures en formulieren niet helder en/of eenduidig zijn. Kennis bij huisartsen en de spoedeisende hulp over triage en van de mogelijkheden van eerstelijnsopvang is voor verbetering vatbaar. Ook bleek dat de bereikbaarheid van vooral de kleinere VVT-organisaties in de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-uren) ontoereikend is.

Reos wist precies wat nodig was om het proces op gang te houden en de partijen te verbinden

Caroline Groffen,
kaderhuisarts Ouderenzorg

Caroline Groffen, kaderhuisarts Ouderenzorg van Huisartsenvereniging Rijnland, één van de betrokken partijen: "Reos hield als onafhankelijke speler iedereen goed bij de les. Aan zo’n tafel zitten professionals met een eigen referentiekader over hoe het bij hen in de praktijk gaat. Het is dan belangrijk de verschillende ervaringen en kennis te bundelen en van daaruit aanbevelingen voor de praktijk te formuleren. Reos wist precies wat nodig was om dat proces op gang te houden en de partijen te verbinden."

Drie aanbevelingen
Het onderzoek leidde tot de volgende aanbevelingen van de werkgroep:

  • Bundel de informatie en maak gebruik van de aanwezige kennis en expertise over opvangmogelijkheden en beschikbaarheid van bedden in de eerste lijn en zorg voor makkelijke en duidelijke toegang daartoe.
  • Richt een centraal punt in voor informatie, hulp bij triage en plaatsing in de regio, met 24/7 bereikbaarheid en inhoudelijke kennis. 
  • Werk gezamenlijk aan integrale zorg voor kwetsbare ouderen en de onderlinge samenwerking, zorg voor eenduidige procedures en formulieren en zoek naar alternatieven voor eerstelijnsopvang.

Amstelland
Eenzelfde probleem met eerstelijnsopvang speelt in de regio Amstelland. Daarbij is Reos-adviseur Monica van Papendrecht betrokken. Zij kreeg de opdracht de werkgroep te adviseren, een projectplan te schrijven en de vlotte voortgang te bewaken. Monica: "De mensen van de werkvloer hebben vervolgens heel rap afspraken voorbereid die de organisatie van één aanmeldportaal voor eerstelijnsopvang voor heel regio Amstelland mogelijk maakt. Dat willen we nog vóór de zomer 2018 realiseren zodat de huisarts 24/7 één telefoonnummer kan bellen om een patiënt aan te melden voor een bed in de eerstelijnsopvang."

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Wilt u ook werk maken van een goede samenwerking en afstemming tussen zorg en welzijn in ouderenzorg? En wilt u weten wat Reos voor ú kan betekenen? Neem voor meer informatie contact op met Maaike van Weering, programma-adviseur programma Gezond en waardig ouder worden, telefoon: 06 184 255 45

Resultaten

Resultaten project Zuid-Holland Noord:

  • Partijen zien eerstelijnsopvang als een gezamenlijk probleem en hebben gezamenlijk voor de regio Zuid-Holland Noord aan een oplossing gewerkt.
  • De VVT-organisaties in de regio hebben naar aanleiding van het verschenen rapport hun krachten gebundeld en het http://www.rap-zhn.nl/ opgericht.
Top