Logopedisten verenigd in Regionaal platform Logopedie

Reos hielp bij opzetten netwerk

Sinds afgelopen zomer hebben logopedisten uit de regio’s  Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord zich verenigd in een Regionaal Platform Logopedie (RPL), met hulp van Reos. Het platform wil een goede gesprekspartner zijn voor andere zorgpartijen, zoals andere samenwerkingsverbanden en netwerken van eerstelijnszorgprofessionals en het sociaal domein. 

"Veel logopedisten in Amstelland Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord hadden onderling geen of enkel een lokaal samenwerkingsverband", vertelt Anne-Marie Sikking, voorzitter van het RPL en zelf ook logopediste. Hierdoor misten logopedisten de mogelijkheid zich gezamenlijk te presenteren, hun stem te laten horen en samen te werken bij regionaal inhoudelijke vraagstukken.

Opzetten netwerk
Door het Regionaal Platform Logopedie kan dit nu wel. "We zitten nu bijvoorbeeld als platform namens onze achterban aan tafel bij zorgverzekeraars en vertegenwoordigen de hele regio." Reos-adviseur Marieke van Schie hielp bij het opzetten van dit netwerk en begeleidde de logopedisten bij hun eerste stappen in groepsverband. "Na verkennende gesprekken heb ik bijeenkomsten georganiseerd met elke keer een andere voorbereidende werkgroep", vertelt zij. "Zo was het werk verdeeld en kreeg ik draagvlak bij de logopedisten."

Het platform telt nu ongeveer de 90 leden en heeft daarmee een dekking van circa 77 procent.
Sikking: "Door onze krachten te bundelen kunnen we met onze expertise beter aansluiten bij andere zorgpartijen en in gesprek gaan met het sociaal domein, gemeenten, onderwijs en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Paar stappen voor
Reos heeft daarin een uitstekende rol gespeeld, door goede ideeën over werkvormen en overlegstructuren te opperen en door ons in contact te brengen met andere paramedische beroepsgroepen – zoals diëtisten -, die ervaring hebben met het opzetten van een platform. Marieke was ons steeds een paar stappen voor, omdat ze weet wat er speelt. Ze hielp ons deze groep éénpitters samen te brengen."

We hebben met begeleiding van Reos in kaart gebracht welke logopedist waar ingezet kan worden, zodat betere afstemming mogelijk is

Maar ook inhoudelijk droeg Reos bij. Marieke hielp onder meer bij een logopedievraagstuk in het primair onderwijs. Daar werden verschillende type logopedisten ingezet. De vraag was echter; welk type logopedist heb je nodig? Het overzicht ontbrak. Een werkgroep van logopedisten heeft, met begeleiding van Reos, in kaart gebracht welke logopedist waarvoor ingezet kan worden, zodat betere afstemming tussen school, ouders en logopedisten mogelijk is.  

Landelijke erkenning en voorbeeldcase
Sikking: "Binnenkort zit het RPL aan tafel met Zorg en Zekerheid om namens onze achterban over tarieven te praten. Ook hebben we landelijke erkenning gekregen van de beroepsvereniging en zijn daarmee een voorbeeld voor logopedisten in het hele land. We staan we dus op eigen benen, maar in toekomst laten we ons graag af en toe, waar nodig, coachen door Reos."

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Krachtenbundeling is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos hebben geadviseerd bij het opzetten van vele netwerken. We bieden ook advies en coaching bij het doorgroeien in een netwerk. Geïnteresseerd? Neem contact op met Marieke van Schie, telefoon: 06 184 255 62.
 

Resultaten

  • Zelfstandig netwerk dat samenwerkt bij regionale vraagstukken
  • Gesprekspartner voor zorgpartijen, de zorgverzekeraars, gemeenten, het onderwijs en Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Betere afstemming mogelijk tussen school, ouders en logopedisten
  • Landelijke erkenning van de beroepsvereniging NVLF 
Top