Voorwoord

Reos kijkt terug op een productief jaar met mooie inhoudelijke resultaten. Onze adviseurs hebben onder andere geadviseerd rond thema’s als Positieve Gezondheid, eerstelijnsopvang en het verder bestendigen van en oprichten van netwerken. Over de diverse adviestrajecten van Reos in de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord informeren wij u in dit jaaroverzicht.

Reos heeft een solide financiële positie en een hoge klanttevredenheid bereikt. De verbinding tussen zorg en sociaal domein en de regionale focus hebben verder vorm gekregen en zijn bestendigd in 2017. Samen met stakeholders heeft Reos een toekomstverkenning laten uitvoeren om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. 

Solide financiële positie en hoge klanttevredenheid
In 2017 laat Reos opnieuw een positief  financieel resultaat zien. Uit het klanttevredenheidsonderzoek  van afgelopen jaar, blijkt dat 85% van de respondenten Reos graag aanbeveelt bij collega organisaties en 90% gaf aan dat Reos adviseurs meerwaarde bieden bij projecten. Een resultaat om trots op te zijn!

Advies voor verbinding zorg en sociaal domein
De inspanningen om zorg en sociaal domein beter te verbinden hebben in 2017 geleid tot meerdere opdrachten. Zo trekken in Waddinxveen huisartsen, thuiszorg, gemeenten, geestelijke gezondheidszorg en het sociaal team samen op bij hulpmijders. Zij zetten zich in voor preventie en het voorkomen van escalatie. In het Alphense gemeentehuis vond een werkconferentie plaats over Positieve Gezondheid georganiseerd door de gemeente en het Alphens Ketenoverleg zorg en welzijn. Reos en vele partners uit zorg en welzijn organiseerden deze bijeenkomst. 

Regionale aanpak werpt vruchten af
Om beter aan te kunnen sluiten op de couleur locale in de drie werkregio’s van Reos, kreeg de  organisatiestructuur in 2016 een regionale focus. We hebben verder geïnvesteerd in relaties in de regio. Hierdoor sloten we beter aan bij vragen en kregen we substantieel meer adviesopdrachten. De middelen zijn doelmatig besteed aan de vraagstukken die in de regio’s spelen. 

Delen en inspireren
Reos heeft succesvolle adviezen en nieuwe inzichten regionaal gedeeld. Vele eerstelijnszorgverleners en bestuurders lezen maandelijks de Reos nieuwsbrief. Hierin belichten we  projecten uit de regio, laten we betrokkenen aan het woord en delen we onze kennis. Landelijke nieuwssites nemen regelmatig nieuwsberichten over van Reos en verspreiden deze verder ter inspiratie voor anderen.

Aansluitend op de huidige regionale ontwikkelingen werkt Reos met zes programma’s:

  1. Verbinden zorg, welzijn en preventie in de wijk
  2. Gezond en waardig ouder worden
  3. Goed leven met een chronische aandoening
  4. Effectief eigen regie realiseren
  5. Naar regionaal goed afgestemde GGZ
  6. Van eerstelijnsverloskunde naar integrale geboortezorg 

In ons jaaroverzicht leest u verder over de betrokkenheid van onze adviseurs bij enkele advies- en implementatietrajecten. Wij danken onze opdrachtgevers voor de goede samenwerking van afgelopen jaar!


Marie-Fleur Lobry, directeur-bestuurder Reos

Top