Regionale zorgpaden voor kwetsbare zwangere

Reos begeleidt werkgroep bij zorg voor kwetsbare zwangere

Iedere baby verdient een goede start, maar soms is het voor ouders moeilijk hun kind die goede start te geven. De multidisciplinaire werkgroep Kwetsbare zwangere van het Alrijne ziekenhuis ontwikkelde handvatten voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren. Reos begeleidt en adviseert de werkgroep, onder meer bij het coördineren en implementeren van zorgpaden voor de hele regio Leiden, Leiderdorp en omstreken.

Niet alle ouders zijn onbezorgd en gezond in verwachting van hun kind. Dat kan komen door een ongunstige woonsituatie of door financiële problemen, maar soms ook door psychische klachten of verslavingsproblematiek. De werkgroep Kwetsbare zwangere is het startpunt geweest voor het multidisciplinair overleg van het Alrijne Leiderdorp en het LUMC. Hierin worden de zorg- en hulpverlening rondom de zwangere gezamenlijk afgestemd zodat moeder en kind de beste zorg krijgen.
 
Veel betrokken partijen
Afgelopen jaar ontwikkelde de werkgroep zorgpaden voor de hele regio, waarvan de eerste zes nu regionaal vastgesteld zijn: basiszorgpad kwetsbare zwangeren, laaggeletterdheid, negatieve seksuele ervaringen, genitale verminking, verstandelijke beperking en alcohol en zwangerschap. Zes andere zorgpaden, onder meer tienerzwangerschap en verslavingen algemeen liggen voor akkoord bij de Verloskundig Samenwerkingsverbanden Leiden en Leiderdorp.

Reos speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van deze partijen

Marjolein de Vries, gynaecoloog

Marjolein de Vries is gynaecoloog in het Alrijne Leiderdorp en voorzitter van de werkgroep. Zij vertelt: "Het hele project is regionaal en multidisciplinair, dus er zijn veel partijen betrokken. Reos speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van al deze partijen. Ze hebben ons het afgelopen jaar heel goede suggesties aan de hand gedaan, bijvoorbeeld om prioritering aan te brengen in de zorgpaden. Op basis van feedback adviseerden ze ook om ons eerst te richten op de implementatie van de eerste zes zorgpaden. Dat leidde tot duidelijke vooruitgang van het project."
 
Ook komend jaar betrokken
Tot halverwege 2018 blijft Reos in ieder geval betrokken. In samenwerking met Scholingsburo De Poort verzorgt  Reos een implementatiebijeenkomst voor de eerste zes zorgpaden. Neline van Toor van Reos was vanaf eind 2016 bij het traject betrokken. "We hebben ontzettend veel bereikt", blikt ze terug.

"Toen wij begonnen had de werkgroep al veel werk verricht, de vraag was: hoe krijgen we het af? En vooral ook: hoe maken we het zichtbaar? Om dat te bereiken is tijd nodig, en die ontbreekt vaak in de zorg. Het geeft veel voldoening dat we met Reos deze toegevoegde waarde hebben kunnen bieden."

Werkgroep Kwetsbare zwangere
De werkgroep Kwetsbare zwangere en het multidisciplinair overleg bestond uit vertegenwoordigers van: eerstelijns verloskundigen, tweedelijns verloskundigen, kraamzorg, verpleegkundigen obstetrie met aantekening psychotherapie, aandachtsfunctionaris Kindermishandelijk en Huiselijk geweld, maatschappelijk werk Alrijne Leiderdorp, psychiatrisch verpleegkundige, kinderarts, gynaecoloog, Veilig Thuis, jeugd- en gezinsteam, Cardea, GGD, samenwerking met afgevaardigden van het Geboortehuis Leiden.

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Reos is bij uitstek de partij die samen met uw VSV toewerkt naar integrale geboortezorg. Met als doel: optimale zorg voor moeder en kind. We zijn er voor beleidsmakers, bestuurders en andere partijen in de geboortezorg.

Wilt u ook werk maken van de implementatie van integrale geboortezorg? En wenst u daarbij advies en ondersteuning van een onafhankelijke en neutrale derde die boven de partijen staat? Neem voor meer informatie contact op met Neline van Toor 06 184 255 36.

Resultaten

Van de werkgroep Kwetsbare zwangere met advisering van Reos:

  • Regionaal beleid voor de zorg aan kwetsbare zwangeren
  • Aandacht voor implementatie van gezamenlijk beleid
  • Borging van beheer zorgpaden
Top