Waddinxveen wil escalatie hulpmijders voorkomen

Reos begeleidt bij samenwerkingsafspraken

Nu de GGZ-wachtlijsten toenemen en mensen en ouderen langer thuiswonen, nemen problemen onder hulpmijders toe, merken wijkverpleegkundigen en huisartsen in Waddinxveen. Reos helpt diverse partners bij het in kaart brengen van de problematiek en het specifiek maken van een elders ontwikkeld zorgpad waardoor escalatie kan worden voorkomen.

"Problemen onder hulpmijders nemen toe sinds de verandering in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg die stimuleren dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen", ervaart Krista de Vries, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Denk aan inwoners die door psychische problemen niet in staat zijn om hun financiën te beheren, maar geen ondersteuning inroepen en uit huis worden gezet. Uit gesprekken met huisartsen, thuiszorg, gemeente Waddinxveen, Rivierduinen en het Sociaal Team komt naar voren dat een betere samenwerking tussen professionals onderling zulke escalaties kan voorkomen. 

Krista de Vries en Pauline Dröge,
​​wijkverpleegkundige

Pauline Dröge, wijkverpleegkundige bij Plicare, merkt bijvoorbeeld dat mensen vaak maar op één aspect worden behandeld. "Als je snel iemands complete situatie in beeld krijgt, kun je zien welke combinatie van factoren een probleemsituatie in stand houdt."

Niet alleen de wijkverpleegkundigen, maar ook andere zorgverleners geven aan dat ze de verbinding missen tussen gemeente, GGZ, huisartsen en wijkverpleging. "De aanpak van zorgmijders staat op de agenda van het geïntegreerd samenwerkingsverband van huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken en diëtisten in Waddinxveen", vertelt Ilse Verheul, manager van dit samenwerkingsverband. Reos is ingeschakeld voor het projectmanagement bij het in kaart brengen van de problematiek en het specifiek maken van een elders ontwikkeld zorgpad (ketenaanpak). Zorgverleners en hulpverleners uit het sociaal domein werken zo samen aan preventief ingrijpen bij hulpmijders om escalatie te voorkomen.

Zorgpad voor hulpmijders
De betrokken organisaties hebben een lokaal zorgpad voor hulpmijders vormgegeven. Reos adviseur Nelleke Wouters deed hierbij het projectmanagement. Nelleke: “Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande kennis en is een best practice uit Schiedam op maat gemaakt voor de lokale situatie in Waddinxveen. ”In dit zorgpad staat hoe hulpmijders te herkennen zijn, met wie men het beste kan samenwerken en hoe deze samenwerking te realiseren is. Tevens geeft deze ketenaanpak aan wanneer doorverwijzing geïndiceerd is en bevat het de praktische gegevens van deze organisaties."

Zonder Reos zou het project veel langer duren of verzanden

Ilse Verheul zat in de werkgroep. "Er zijn een heleboel organisaties bij betrokken en iedereen is bereid om mee te denken of iets te regelen, maar voor niemand is dit zijn eigen project. Het is daarom fijn dat Reos de kartrekkersrol op zich neemt. De projectleider van Reos bewaakt het proces, zorgt ervoor dat iedereen zijn taken uitvoert en communiceert met VGZ. Zonder Reos zou het project veel langer duren of verzanden."

De samenwerking zorgt ervoor dat hulpmijders passende hulp in de eigen omgeving krijgen waardoor escalaties en duurdere zorg worden voorkomen. Voor de professionals heeft dit project een aanzet gegeven tot samenwerking tussen zorg en welzijn. Deze samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, GGZ, sociale domein, gemeente en bemoeizorg kan als basis dienen voor samenwerking op andere terreinen. Er is inmiddels een zorgpad opgesteld met de huisarts, wijkverpleging, Sociaal Team, Rivierduinen en Meldpunt Zorg en Overlast. Dit zorgpad is geïmplementeerd bij alle betrokken organisaties en zorgverleners in Waddinxveen.
 
Wat kunnen we voor ú betekenen?
Heeft u ook behoefte aan betere samenwerking rondom hulpmijders in uw gemeente? Reos vertaalt uw behoefte in een duidelijk projectplan. Wij adviseren bij de ontwikkeling en implementatie van een samenwerkingsmodel. Hiermee voorkomt u escalatie en geeft u invulling aan stepped care; eenvoudig als het kan, gespecialiseerd als het nodig is. Tegelijkertijd werkt u aan goede afstemming tussen zorg, welzijn en het sociaal domein. Neem voor meer informatie contact op met Maaike van Weering, programma adviseur programma ‘Zorg, welzijn en preventie in de wijk’. Telefoon: 06 184 255 45.

Resultaten

  • Problematiek hulpmijders Waddinxveen in kaart
  • Geïmplementeerd lokaal zorgpad om escalaties te voorkomen bij hulpmijders
Top