Betrekken patiënten bij betere ouderenzorg

Reos begeleidt patiëntenreis Alphense ouderen

Hoe kunnen we onze ouderenzorg optimaliseren? En hoe kunnen we onze bewoners daarbij betrekken? Prangende vragen van het Alphens Keten Overleg, een samenwerkingsverband van gemeente en organisaties in zorg en welzijn. Reos adviseur Conny Moons en teamleider samenleving Inge Marie van Klaveren gingen met het AKO op zoek naar antwoorden.

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en velen doen daarbij een beroep op hulp en ondersteuning van welzijnswerkers, gemeente en zorgprofessionals. Voor ouderen is het niet altijd gemakkelijk daarop overzicht te krijgen en te houden. Hoe kan de zorg voor ouderen nog beter ingericht worden en hoe betrekken we ouderen daarbij?

Inge Marie van Klaveren, teamleider samenleving bij de gemeente Alphen, riep namens het Alphens Keten Overleg (AKO) de hulp in van Reos. “Reos heeft veel ervaring met ouderenzorg en liet ons zien wat er zoal mogelijk is, op het gebied van patiëntenparticipatie, of in ons geval, cliëntenparticipatie.”

Reos maakte voor het Alphens Keten Overleg (AKO) een voorstel voor de patiënt journey. Deze klantreis geeft een weergave van de verschillende fasen en gebeurtenissen die een patiënt (of klant/cliënt) doormaakt.

Hoe hebben mensen hun zorgproces beleefd?
Moons bezocht in de voorbereiding op de bijeenkomst drie ouderen thuis en interviewde hen uitgebreid over hun ‘reis’ langs hulpverlening en ondersteuning in het sociaal domein en de zorg. Hoe hebben zij hun zorg- en hulpproces beleefd en waar liepen ze zoal tegenaan? Deze gesprekken leverde een schat aan informatie op en vormden de basis voor een bijeenkomst voor zorg- en hulpverleners en gemeentemedewerkers.

“Reos heeft ons leren kijken naar de leefwereld van de cliënt. Dit heeft ons veel bruikbare kennis over de verbetering in de ketensamenwerking gegeven.”

Reos heeft de voorbereidende gesprekken gestructureerd, gespreksonderwerpen gedestilleerd en legde dit voor aan de projectgroep voor de patiëntenreis. Daarna volgde de patientenreismiddag zelf voor zorg- en welzijnsprofessionals en gemeente, waarbij enkele ouderen hun verhaal deden. Van Klaveren: “Het was mooi om te zien hoe deze ouderen een inkijkje in hun leven gaven. In de zaal zaten -naast zorgprofessionals - veel managers en beleidsmedewerkers die van dichtbij beleven hoe ouderen de hulp en zorg ervaren.”

Veel instanties betrokken bij patiënt
Ernst-Jan Troe was een van de aanwezige huisartsen. “De bijeenkomst liet zien dat bij kwetsbare patiënten en hun familie vaak veel instanties en hulpverleners betrokken zijn. Ze doen hun best maar werken regelmatig langs elkaar heen. Patiënt en familie voelen zich dan niet altijd goed gesteund en hebben het gevoel dat ze veel zelf moeten doen en zelf achter dingen moeten aanzitten.”

“Ik heb een unieke kans gekregen om mijn verhaal te vertellen als mantelzorger van mijn moeder. Ik hoop dat er iets zal veranderen. Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal kon doen en dat er naar mij geluisterd werd”, zegt Like Scheffel.

Aanbevelingen voor vervolg
Reos was gespreksleider op de bijeenkomst en verwerkte de input tot verslag, stelde prioriteiten voor en deed aanbevelingen. De cliëntreis en de bijeenkomst leverden inzicht in wat er wél goed gaat en in wat nog verbetering behoeft. Moons: “Ouderen merken dat hulpverleners deskundig en betrokken zijn en waarderen hun inzet. Tegelijkertijd kunnen ouderen en hulpverleners niet altijd de meest actuele informatie vinden over lokale wetgeving, hoe procedures lopen en wat de eigen bijdrage is.”

Van Klaveren: “De vindbaarheid van informatie gaan we verbeteren, zodat burgers en professionals makkelijker hun weg kunnen vinden. We willen dat bereiken door een totaaloverzicht van de ondersteuning voor ouderen te maken.” Moons vult aan: “Snellere en betere onderlinge informatie-uitwisseling tussen hulp- en zorgverleners onderling over een patiënt, - 1 dossier, 1 cliënt– is een ander verbeterpunt, naast betere ondersteuning van de mantelzorger.”

Het AKO blikt tevreden terug op de cliëntreis. Van Klaveren: “Reos heeft ons leren kijken naar de leefwereld van de cliënt. Dit heeft ons veel bruikbare kennis over de verbetering in de ketensamenwerking gegeven.”

Resultaten

  • Uitgebreide cliëntreis oudere bewoners Alphen die zich gehoord voelden over hun beleving van de zorg en ondersteuning van welzijnswerkers, gemeente en zorgverleners;
  • Verbeterpunten voor de keten als onderdeel van beleidsplannen;
  • Bereikbare, correcte informatie voor professionals en inwoners. Vooral waar het zorg betreft die over verschillende wetten heen gaat.

Wat kan Reos voor u betekenen? 
Reos helpt zorgorganisaties en het sociale domein met de patiënt- en bewonerparticipatie. Patiëntparticipatie kan op verschillende niveaus uitgevoerd worden. Naast de patiëntenreis bij het AKO hielp Reos ook bij een cliëntpanel in Korte Akkeren en een cliëntenbijeenkomst in Amstelveen. Wilt u ook de patiënt of inwoner betrekken bij het maken van beleid? Reos adviseert u hoe u dit het beste kunt doen. Neem contact op met Reos adviseur Conny Moons.

Internationaal zijn er verschillende initiatieven om ‘wat is belangrijk voor jou?’ in zorg en welzijn onder de aandacht te brengen. Zie www.whatmatterstoyou.nl voor inspirerende voorbeelden.

Lees ook de artikelen:

Top