Medisch Centrum Randwijck maakt plannen voor wijkgericht samenwerken

Reos biedt relevante kennis en begeleidt de bijeenkomst

De nieuwe financiering van samenwerking in de eerstelijnszorg geeft een nieuwe impuls aan samenwerken in de wijk tussen eerste lijn, sociaal domein, welzijn en andere partners. Huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en apothekers van Medisch Centrum Randwijck uit Amstelveen wilden het thema ‘wijkgericht werken’ in hun jaarplan centraal zetten en vroegen Reos adviseur John Hoenen als sparring partner en dagvoorzitter van hun jaarlijkse beleidsdag. 

Op zo’n beleidsdag word het werkplan voor het volgende jaar voorbereid. “We wilden graag weten hoe de Organisatie & Infrastructuur (O&I) betaaltitels in elkaar zaten en wat het beleid van de preferente zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is. Wat zijn de gevolgen voor onze samenwerking in het gezondheidscentrum en in de regio?” vertelt Myra de Jong.

De Jong is GES manager van het medisch centrum. Een GES is een Gestructureerd Eerstelijns Samenwerkingsverband. “Reos weet wat de zorgverzekeraar voor ogen heeft en weet hoe preventie, wijkgericht werken en de Wmo in elkaar grijpen. Daarnaast is het fijn om een onafhankelijke dagvoorzitter te hebben die het proces begeleidt en helpt met het opstellen van de prioriteiten.”

Nodig om na te denken over de toekomst
Reos adviseur John Hoenen: “In een gezondheidscentrum krijgt de dagelijkse zorg veel aandacht, het is lastig om tijd te vinden om na te denken over de toekomst en samenwerking met andere centra. Toch is dat steeds meer nodig. Gemeenten hebben behoefte aan één centraal aanspreekpunt waarmee ze afspraken kunnen maken met de eerste lijn. Een wijkgezondheidscentrum is bestuurlijk gezien soms te klein. Daarnaast wonen in Amstelveen de patiënten die ingeschreven zijn bij één centrum, door heel Amstelveen. Dus als (preventieve) activiteiten afgestemd moeten worden op wat er speelt in de buurt, gaat het vaak om thema’s die voor héél Amstelveen van belang zijn. Overleg en een aanpak op gemeenteniveau ligt dus voor de hand.” 

“Reos weet wat de zorgverzekeraar voor ogen heeft en weet hoe preventie, wijkgericht werken en de Wmo in elkaar grijpen."

De zorgverleners van Randwijck wilden zich bezinnen op hun eigen standpunten en een gezamenlijke visie formuleren op wijkgericht te werken. “Op die manier kunnen we beter meedoen aan een regionaal overleg.”

Wat betekent de O&I finananciering voor ons gezondheidscentrum?
Reos organiseert beleidsdagen, treedt op als dagvoorzitter en gespreksleider en informeert zorgverleners en bestuurders over de in en outs van de O&I financiering. We kennen de gevolgen voor zorggroepen, regio-organisaties en eerstelijnssamenwerkingsverbanden. In de voorbereiding van de dag helpt Reos met de keuze van gespreksonderwerpen en werkvormen die een levendige, resultaatgerichte discussie garanderen.

Op de dag zelf helpt Reos de blik te verbreden en zorgt voor een balans tussen het perspectief van de eigen zorgorganisatie én het perspectief van de hele regio. Hier ging het om de vraag van één samenwerkingsverband. Daarnaast organiseert Reos diverse activiteiten waar meerdere samenwerkingsverbanden elkaar ontmoeten om zo door kennisuitwisseling de transformatie van GES naar wijksamenwerkingsverband te begeleiden.  

Vurige wens: zorg persoonlijker door goede samenwerking
Apotheker Kenny van Deventer kijkt terug op een inspirerende beleidssessie. “Tijdens de dag werd bespreekbaar gemaakt wat we als centrum belangrijk vinden voor onze gezamenlijke patiënten. We hebben elkaars drijfveren beter leren kennen. Het was een eerste aanzet om gezamenlijk op te trekken, om onze samenwerking nieuw leven in te blazen.” Dat is volgens de apotheker van waarde voor de zorg die het medisch centrum levert. “Het is mijn vurige wens dat wijkbewoners die het gezondheidscentrum bezoeken, merken dat de zorg persoonlijker is geworden doordat we goed samenwerken.”
 

Resultaten

  • Zorgverleners hebben  inzicht gekregen in consequenties van de nieuwe Organisatie & Infrastructuur financiering voor hun wijk;
  • De beleidsmiddag verliep plezierig en met resultaat door de onafhankelijke dagvoorzitter;
  • Er is een levendig programma voor de beleidsmiddag opgesteld met diverse werkvormen en invalshoeken;
  • Zorgverleners bedachten activiteiten voor specifieke doelgroepen. Deze zijn uitgewerkt in het wijksamenwerkingsplan, dat vervolgens is gefinancierd door Zorg en Zekerheid.

Wat kunnen we voor u betekenen?
Nu nog zijn de samenwerkingen veelal georganiseerd rond chronische zorg. Maar in een wijkorganisatie wordt breder samengewerkt in de wijk. Bijvoorbeeld met het sociaal domein en wijkverpleegkundigen, welzijn, scholen en buurthuizen. Reos heeft visie én kennis van wijksamenwerking en hoe je die als wijkorganisatie het best aanpakt. We adviseren wijkorganisaties graag bij het ontwikkelen van een visie, doelen en een plan van aanpak. Neem voor meer informatie contact op met strategisch adviseur John Hoenen via 06 53 59 81 66.

Lees ook de artikelen:

Top