Voorkomen valpartijen bij ouderen met Preventiecoalitie in Amstelland

Reos brengt coalitiepartners Valpreventie Amstelland samen

De gemeente Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zetten zich als preventiecoalitie in om valpartijen bij ouderen te voorkomen. Reos adviseur Monica van Papendrecht ziet als regisseur toe op de uitvoering van de eerste pilot. 

In Nederland belandt elke vijf minuten een oudere van 65 jaar of ouder na een val op een spoedeisende hulp van een ziekenhuis. De totale zorgkosten als gevolg van valincidenten bij ouderen bedragen jaarlijks ruim 14 miljoen euro. Dat is exclusief de immateriële kosten van verlies van zelfstandigheid en/of levensvreugde. De gemeente Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid besloten er iets aan te doen. Margreet Nugteren van de gemeente Amstelveen: “Als professionals samenwerken, kan de oudere niet meer tussen wal en schip vallen.”
 
Optimaal mogelijke 'keten'
Zo ontstond de Preventiecoalitie Valpreventie Amstelland. Zorginkoper Inge Huernink is hierbij namens Zorg en Zekerheid betrokken: “Binnen deze coalitie hebben we een goed zorgpad voor valpreventie ontwikkeld. We willen een zo optimaal mogelijke “keten” creëren om het valrisico bij mensen vanaf 75 jaar te verminderen. De nadruk ligt op preventie, door verbetering van de zelfredzaamheid van ouderen.”

Van Nugteren vult aan: “Gezamenlijk kunnen we beter bepalen hoe we de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen inzetten.” De leeftijdgrens van de pilot is bewust gekozen: deze groep telt relatief de meeste mensen die kwetsbaar zijn en een verhoogd valrisico hebben. Bovendien sluit dit aan bij de leeftijdsgrens vanaf 75 jaar voor kwetsbare ouderen die huisartsen hanteren.

"Behoefte aan iemand die alle partijen goed kent, onafhankelijk is en alle lijnen in de gaten houdt. Monica vervult die rol uitstekend."

Reos-adviseur Monica van Papendrecht kreeg de rol van preventiecoalitieregisseur. Huernink: “We hebben behoefte aan iemand die alle partijen goed kent, onafhankelijk is en alle lijnen in de gaten houdt, en die wel met verstand van zaken kan meedenken. Die rol vervult zij uitstekend; Monica is degene die de kritische vragen stelt. Ze is heel gestructureerd en bewaakt de voortgang en zorgde er voor dat alle partijen steeds goed konden meekomen.” Van Papendrecht voert de regie rondom de eerste pilot valpreventie die afgelopen oktober startte in de Amstelveense gezondheidscentra Duizendblad en Bankras. 

Nauwe samenwerking professionals uit zorg- en welzijnsdomein
Bijzonder aan deze pilot is de nauwe samenwerking door verschillende professionals vanuit het zorg- en welzijnsdomein. De pilot is voor ouderen die ingeschreven staan bij één van de huisartsen van deze gezondheidscentra. “De praktijkondersteuner heeft hierin een centrale rol en neemt de valanalyse af. Zij bespreekt de geïdentificeerde valrisicofactoren met de oudere en diens huisarts, kijkt vervolgens wat nodig is en geeft een passend advies”, vertelt Huernink. 

“Dit kan gaan over medicijngebruik, gezichtsvermogen en schoeisel en als het nodig is (para-) medische zorg. In ieder geval in combinatie met meer bewegen en indien nodig met een verwijzing naar een valpreventiecursus via een warme overdracht”, vult Van Papendrecht aan. Patiënten zijn enthousiast over de valpreventiecursussen. "Ik sta steviger op mijn benen en ken mijn eigen grenzen beter", aldus een patiënt. Het resultaat is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en een zo goed mogelijke gezondheid, over langere tijd.

Eerder en beter in beeld
Oudere inwoners uit Amstelveen kunnen, ondersteund door de Preventiecoalitie, straks kiezen uit diverse sportieve oplossingen, (beweeg-)activiteiten vanuit de gemeente of (para-)medische zorg. Naast deze oplossingen zijn ouderen met beweegproblemen straks eerder en beter in beeld en krijgen ze advies op maat om langer in beweging te blijven/zelfstandig te blijven. 

VeiligheidNL, dat zich al meer dan 30 jaar inzet om het aantal ongevallen in Nederland te verminderen, volgt de pilot en zal de uitkomsten evalueren. Afhankelijk van de resultaten, zullen ook in andere plaatsen in de regio valpreventiecoalities komen.

Resultaten

  • Ontwikkeld zorgpad met valrisicotest, valanalyse en interventies;
  • Afstemming van dit zorgpad bij de betrokken professionals uit zorg en welzijnsdomein in de beide wijken;
  • Plan voor de implementatie van de pilot, inclusief meetplan voor evaluatie.

Wat kan Reos voor u betekenen? 
Als onafhankelijke partner verbindt Reos partijen en adviseert bij het ontwerpen van een gezamenlijke visie en gestroomlijnde ketenaanpak en ketenafspraken. Met als resultaat: een goed afgestemd ketenaanbod en een multidisciplinaire ketensamenwerking. De juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste (zorg-)professional. Dát is het uiteindelijke doel. Reos adviseert u bij het organiseren van samenwerking: van strategie tot inrichting van de nieuwe processen. Kijk op ons programma Gezond en Waardig ouder worden. Of neem contact op met Reos-adviseur Monica van Papendrecht.

Lees ook de artikelen:

 

Vragen over deze pagina?

Top