Regionaal juiste (hart-)zorg op de juiste plek

Reos verbindt cardiologen en huisartsen in project voor hartzorg

Landelijk en regionaal neemt het aantal hartpatiënten rap toe. In Zuid-Holland Noord werken huisartsen en cardiologen samen om de zorg voor mensen met hartaandoeningen te verbeteren én deze zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Huug van Duijn en Reos adviseur Sabine Mira Ferrer werken mee aan dit project. 

Er zijn steeds meer patiënten met de chronische aandoening hartfalen. Deze stijging komt door de vergrijzing en toename van het aantal mensen met chronische ziektes als diabetes en hoge bloeddruk. Ziektes die soms met hartfalen gepaard gaan. “Cardiologen van twee Leidse ziekenhuizen trokken aan de bel vanwege deze stijging”, vertellen kaderhuisarts Huug van Duijn, van huisartsenpraktijk Molenwijk in Katwijk en directeur van Zorggroep Katwijk. “Er moest iets gebeuren om de zorg behapbaar en betaalbaar te houden.” 

Hoe kunnen we deze patiënten beter behandelen?
Dit gevoel van urgentie bij zowel huisartsen als cardiologen vormde de aanleiding voor Hartfalenzorg op de Juiste Plek, een nieuwe vorm van hartfalenzorg, ontstaan uit Connect HF (landelijke afspraken over welke hartfalenzorg bij welke professional plaatsvindt). Huisartsen in Zuid-Holland Noord en cardiologen van het Alrijne Ziekenhuis en LUMC en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid bogen zich met hulp van Reos over de vraag: hoe krijgen we het voor elkaar dat huisartsen deze patiënten beter kunnen behandelen, zodat cardiologen zich kunnen richten op de mensen die ziekenhuiszorg echt nodig hebben?

Patiënten met hartfalen hebben langdurig zorg nodig en belanden regelmatig in het ziekenhuis. Door de huisarts in te schakelen bij de controles van deze patiënten kan er sneller worden ingegrepen bij verslechtering en kunnen opnames in het ziekenhuis worden voorkomen.

“Artsen zijn van de inhoud, Reos is beter in de implementatie” 

Combinatie van scholing, meting en financiering
Mira Ferrer: “Door goed te luisteren naar ieders belangen, was er snel draagvlak en konden we gezamenlijk vaststellen wat er nodig was om een verbeterslag te maken. De oplossing lag in een combinatie van scholing, meting en financiering. Dat we vervolgens snel konden doorpakken is mede te danken aan betrokken zorgprofessionals die alle prioriteit gaven aan dit project. Dat was heel fijn.”

Van Duijn: “We hebben afspraken gemaakt en maatregelen getroffen die in de praktijk betekenen dat de cardiologen patiënten die stabiel zijn en kwetsbare oudere patiënten die uitbehandeld zijn, met een gerust hart kunnen terugverwijzen naar de eerste lijn. De eerste lijn houdt stabiele patiënten onder controle en biedt uitbehandelde patiënten palliatieve zorg. Zo voorkom je dat patiënten onnodig lang in het ziekenhuis behandeld worden en kunnen cardiologen hun zorg geven aan de mensen die deze echt nodig hebben.”

Deel patiënten voortaan in eerstelijnszorg
Cardioloog Carolien Lucas van Alrijne ziekenhuis: “Dankzij dit hartzorgproject hebben we meer ruimte voor hartpatiënten die onze zorg écht nodig hebben. En dat aantal stijgt nog steeds, dus het is voor ons cardiologen heel fijn dat een deel van de patiënten voortaan in de eerstelijn terecht kan. We merken dat de overdracht tussen onze verpleegkundig specialist hartfalen en de huisarts uitstekend verloopt en ook patiënten zijn blij dat ze voor controles gewoon naar de eigen huisarts kunnen.”

Om de huisartsen goed voor te bereiden op de nieuwe hartzorg-taken, vond bijscholing plaats op verschillende locaties in de regio. Ook andere randvoorwaarden voor deze nieuwe vorm van hartfalenzorg werden ingevuld, zoals financieringsafspraken met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Inmiddels is met atriumfibrilleren een vergelijkbaar traject van start.

Van Duijn: “Reos speelde een waardevolle rol in dit hele proces. Artsen zijn van de inhoud, maar Reos is beter in de implementatie. Het aanpassen van het actieplan, het afstemmen met de zorgverzekeraar, het scheppen van goede randvoorwaarden en het bewaken van de voortgang, was bij Sabine in goede handen. Reos zorgde ervoor dat de vaart in het project bleef.”

Resultaten

Voor de zorgverleners:

  • Zorgverleners zijn geschoold en hebben praktische handvatten voor implementatie;
  • De huisartsenzorg wordt gefinancierd voor hartfalenzorg (minimaal voor de komende twee jaar); 
  • Ontlasting van de werkdruk van cardiologen; ziekenhuizen zijn begonnen met verwijzen naar de eerstelijnszorg;
  • Afspraken over metingen om de effecten van de nieuwe werkwijze voor patiënten te beoordelen. De tweede lijn is hier inmiddels mee gestart.

Voor de patiënt:

  • Begeleiding op maat in de huisartsenpraktijk, in plaats van jaarlijks bezoek aan de cardioloog;
  • Voorkomen van ziekenhuisopname, door tijdige constatering van achteruitgang in de situatie van de patiënt. 

Wat kan Reos voor u betekenen?
Reos adviseert partijen in de zorg bij het slimmer organiseren van de door hen gezamenlijk geboden zorg. We geven advies en treden op als proces en/of projectbegeleider. Wilt u samenwerken met andere zorgorganisaties of het sociaal domein? Neem contact op met Reos adviseur Sabine Mira Ferrer.

Lees ook artikelen:

 

Top