Positieve Gezondheid: katalysator voor verandering in de zorg

Reos traint zorgverleners in gesprekken over levenskwaliteit

In 2018 verzorgde Reos een training voor 75 zorgverleners over Positieve Gezondheid. Daarmee is een start gemaakt om dit concept in praktijk te brengen, vertelt Marieke van Schie, projectadviseur bij Reos. Huisarts Ruud Gebel was één van de deelnemers. 

Positieve Gezondheid slaat een brug tussen zorg en sociaal domein, vertelt Marieke van Schie. “Een belangrijke opdracht voor zorgverleners. Zij weten Reos dan ook goed te vinden met vragen over de aanpak. Het idee om de focus te verleggen van medische klachten naar levenskwaliteit slaat aan.” Maar hoe begin je?

Die vraag leefde ook bij huisarts Ruud Gebel. “Ik krijg veel mensen in mijn praktijk met onverklaarde klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en rugpijn. Juist met deze mensen zou ik graag bespreken wat hen verder kan helpen – denk aan sociale contacten of financiële ondersteuning. Maar als eenling zoiets oppakken is niet effectief.” Het Alphens Keten Overleg (een samenwerking tussen gemeente, een zorgverzekeraar en zorgverleners) schakelde op zijn verzoek Reos in.

Aandacht op vier niveaus
Om de aanpak echt te laten werken moet Positieve Gezondheid op vier niveaus landen, vertelt Van Schie. “Landelijk en regionaal, door vergoeding van zorgverzekeraars en politieke sturing. Op gemeentelijk niveau en in de wijken, door beleid en draagvlak. Op het niveau van zorgorganisaties, door organisatieverandering. En tot slot in de één-op-één-gesprekken tussen zorgverleners en patiënten.” Reos vertaalde de opdracht van het regionale AKO naar een training Positieve Gezondheid voor 75 individuele zorgverleners in Alphen aan den Rijn.

“De meerwaarde van Reos, met wie wij regelmatig samenwerken, is hun grote netwerk en hun organisatiekracht."

Institute for Positive Health
Reos werkt nauw samen met het Institute for Positive Health. Trainer Karolien van den Brekel: “De meerwaarde van Reos, met wie wij regelmatig samenwerken, is hun grote netwerk en hun organisatiekracht. Als je zorgverleners kunt verbinden aan hetzelfde doel en dezelfde taal spreekt, kun je Positieve Gezondheid veel verder brengen. Zorgverleners voelen dan ook: dit is niet zomaar een los project, dit is groter, het is onderdeel van een transformatie. En zo geven we samen mensen de regie over hun leven terug.”

“Dat er nu op deze schaal aandacht is voor deze aanpak, is de toegevoegde waarde van Reos”, zegt Gebel. Hij bezocht met zes collega’s de training van twee dagdelen. Die bevestigde voor hem dat Positieve Gezondheid een katalysator kan zijn voor betere samenwerking in de zorg. “Door het invullen van een vragenlijst over hun wensen, geef je mensen zelf de regie. Door slimmer doorverwijzen bespaar je bovendien in de tweede lijn.” 

Praktijkervaring
Lastig blijft dat huisartsen – waar de patiënt meestal binnenkomt – tijd vrij moeten maken voor zo’n gesprek over levenskwaliteit. Van Schie: “Zorgverzekeraars zijn een onmisbare schakel. Op alle niveaus moet dit aandacht krijgen.” Ondertussen worden in de praktijk van Gebel al stappen gezet, vertelt hij. “Uitgerekend een collega die eerst wat sceptisch was, past het concept regelmatig toe. Hij heeft veel patiënten met een migratieachtergrond. Met een ingevulde vragenlijst op tafel verlopen de gesprekken een stuk makkelijker.” 

Resultaten

Reos verzorgde de training van 75 zorgverleners in de regio Alphen aan den Rijn. Zij oefenden twee dagdelen met gesprektechnieken en instrumenten van Positieve Gezondheid en kregen in de tussentijd concrete opdrachten per Whatsapp. Leren door ervaren.

Wat kan Reos voor u betekenen? 
Reos kan u helpen een start te maken met Positieve Gezondheid. Vaak zien individuele partijen wel de voordelen van de aanpak, maar is opschaling en organisatiekracht nodig. Reos kan bijvoorbeeld de training van zorgverleners uit een regio verzorgen, zowel uit de medische praktijk als het sociaal domein. Zo bevordert Reos integrale samenwerking. Neem contact op met Marieke van Schie.

Lees ook de artikelen:

Top