actueel

Schilderswijk heeft de smaak te pakken

De Schilderswijk is een van de wijken waarin wij al een aantal jaren advies en ondersteuning biedt aan professionals, ter versterking van een multidisciplinaire samenwerking. Hieruit zijn sterke samenwerkingsverbanden voortgekomen, waarvan het huisartsencafé en de gezamenlijke aanpak van 2diabeat mooie voorbeelden zijn. Beide groepen zien steeds meer het belang in van een goede samenwerking met bewoners. Immers, iedereen draagt bij aan Gezond Samen Leven.

Huisartsencafe Schilderswijk met inwoners aan de slag met juiste zorg op de juist plaats

‘Pff dat was weer een boze patiënt’. De medewerkers van de huisartspraktijken in Den Haag komen dit dagelijks tegen. Recentelijk nog een incident waarbij zelfs een zorgverlener ernstig gewond raakte.

Dit thema kwam ook naar voren in het huisartsencafé in de Schilderswijk. Het huisartsencafé is een initiatief van de huisartsen in de Schilderswijk. Het is fijn om te weten waar we als collega’s allemaal mee bezig zijn. Zo kun je leren van elkaar en elkaar inspireren.

In het voorbereidingsgroepje kwam deze agressie waar we dagelijks mee te maken hebben aan de orde. Hoe komt het eigenlijk dat mensen zo boos zijn? Nou omdat ze met veel verschillende vragen bij de huisarts komen. Vragen die helemaal niet op ons bordje horen.
Ze vragen zelfs aan ons of wij kunnen uitzoeken hoe ze bij b.v. het Servicepunt kunnen komen.

Hoe kunnen we nu zorgen dat de juiste vraag op de juist plek gesteld wordt?  Dan hoeven we ook niet zo vaak nee te verkopen en worden mensen minder boos. En hoe kunnen we de inwoners zelf betrekken bij het antwoord op deze vraag. Wat hebben ze daarvoor nodig? En wat kunnen ze zelf daarin doen?

Samen met Lijn 1 gaan we daarmee aan de slag. Hoe we samen met bewoners dit kunnen oppakken. We zijn benieuwd hoe deze reis zal gaan.

Met burgers aan de slag om diabetes te voorkomen in de Schilderswijk

“We willen meer bewegen”, deze opmerking maakte een oudere bezoekster van de Noeroel Islam Moskee in de Scheepersstraat.

We praten met een 70 tal leden van deze moskee die iedere maandag bij elkaar komen voor gebed en gesprek. We zijn een groep zorg- en hulpverleners die graag met bewoners aan de slag willen naar een gezonde leefstijl. Een leefstijl ter voorkomen van diabetes maar ook andere chronische aandoeningen.

2Diabeat is een landelijk traject met pilots in een tiental wijken in Nederland. Nelleke Wouters, wijkmanager in Schilderswijk/Transvaal en Feroz Hansildaar, preventiemedewerker bij Parnassia en Iman bij Noeroel Islam, werken als kartrekkers voor 2 diabeat in de Schilderswijk.

In afstemming met andere organisaties die zich bezig houden met gezonde leefstijl, zoals de GGD en Loise Jacz, huisarts en oprichter van Gezondheid voor Iedereen, is de volgende doelstelling geformuleerd:

We hebben na een jaar zicht op wat de inwoner in de wijk zelf wil tav gezonde leefstijl en welke rol zij daar zelf in kunnen hebben. En wat ze nodig hebben aan ondersteuning van anderen daarin. 

Als ingang kiezen we de gebedshuizen in de Schilderswijk. Hier komt een hechte groep mensen samen en het is mooi om de kracht van het woord van de voorganger te gebruiken om het belang van een gezonde leefstijl te benadrukken. Wat zou het mooi zijn om met deze bezoekers in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden aan een gezonde leefstijl.

Op 6 februari jl zaten we in zes groepen rondom de tafel. Het enthousiasme spatte er vanaf. De ouderen vertellen levendig wat zij belangrijk vinden bij een gezonde leefstijl. Wat ze makkelijk en moeilijk vinden. Maar ook wat ze in hun omgeving zien. “Mijn kleinkinderen bestellen vaak fastfood aan huis” Jammer. Dit is niet gezond en het kost ook nog eens meer dan zelf wat bereiden”. Ook het belang van een sociaal netwerk komt aan de orde. “De moskee is voor mij een belangrijke plek om steun te ontvangen.”
Aan de hand van het Leefstijlroer van Arts en Gezondheid stelden we vragen over Eten tijdens de ramadan, Slaap piekeren en spanning en Verbinding en contact met anderen.
Er kwamen zoveel punten naar voren dat de week daarop een quiz is gedaan over suiker in verschillende dranken. En het onderwerp diabetes kwam specifiek aan de orde. Veel van de aanwezigen hebben deze aandoening of kennen familie die (pre) diabeet zijn.

“Dit werkt goed”, vindt het initiatiefgroepje, “we gaan ook contact opnemen met andere gebedshuizen in de wijk.” Mooi dat Feroz als Imam een goed netwerk heeft en veel voorgangers en ook priesters in de wijk kent.

En bij Noeroel Islam gaat dit thema verder. Er is een groep gestart, die onder begeleiding van een vrijwilliger van de moskee een aantal weken in gesprek gaat over gezondheid.  En als ze willen kunnen ze natuurlijk een van de hulpverleners van het initiatiefgroepje uitnodigen om inhoudelijke vragen aan voor te leggen.

Top