actueel

Eerstelijnszorg en gemeente samen tegen ondervoeding in Gouda e.o.

Eén derde van de ouderen die in Nederland thuiszorg krijgt is ondervoed. Onderzoek uit Gouda wijst uit dat 12,5% van de jeugd ondergewicht heeft, net zoveel als dat jongeren daar overgewicht hebben. De Goudse partijen willen samenwerken om ondervoeding bij ouderen en jeugd tegen te gaan. Reos adviseur Marieke van Schie begeleidt dit proces. Naar aanleiding van de landelijke cijfers is op verzoek van het Regionaal Overleg Diëtisten Midden-Holland (ROD MH) onderzocht of dit ook geldt voor de regio. Naast onderzoek bij volwassenen is hierbij ook de jeugd meegenomen.

Het onderzoek wijst uit dat professionals meer kennis mogen hebben over ondervoeding bij ouderen en jeugd. Er wordt veel afgegaan of iemand er zwak of mager uitziet of de groeicurve; dit dekt niet de definitie van ondervoeding. Men weet niet van de screeningsmogelijkheden voor verwijzers (ouderen) of er zijn geen screeningsmogelijkheden (jeugd). Ook kennen zorgprofessionals elkaar onvoldoende, zodat zij de zorg niet goed kunnen afstemmen. 

Ondervoeding kan een medische, somatische, psychische of sociale oorzaak hebben. Het hangt ook samen met eenzaamheid (ouderen); een speerpunt van veel gemeenten. Deze factoren bestrijken meerdere professionals en dat vereist multidisciplinaire samenwerking. Juist in die samenwerking signaleert het ROD MH belemmerende factoren.

Samenwerking tegen ondervoeding
Het regionaal overleg wil daar een tegenbeweging in maken door samenwerking met patiënten, mantelzorgers en andere eerstelijnsprofessionals en het sociaal domein. Speerpunt is om alle disciplines samen te brengen, te netwerken en kennis te verbeteren. Door vakinhoudelijke kennis en kennis van elkaars werkzaamheden kunnen screening, preventie en behandeling adequaat worden opgepakt.

Willy Verstegen, diëtist ROD MH: “We hebben gericht deelnemers uitgenodigd en hen eerst van informatie voorzien. Vervolgens zijn we met elkaar in gesprek gegaan. De deelnemers van de invitational over ondervoeding spraken vervolgens hun bereidheid uit om ondervoeding tegen te gaan.” Eerstelijnszorgverleners en  sociaal makelaars van gemeenten gingen in Gouda met elkaar in gesprek aan een gesprekstafel ouderen. Bij de gesprekstafel jeugd waren dit de kinderartsen, jeugdarts, jeugdverpleegkundigen en de JOGG regisseur. 

Efficiënt multidisciplinair samenwerken
Marion Linker diëtist ROD MH: “De deelnemers aan de gesprekstafel Ondervoede ouderen waren erg betrokken bij het thema en gaven aan multidisciplinair te willen samenwerken”. Reos adviseur Marieke: “Een wijkgerichte aanpak door middel van het vormen van een platform of werkgroep in de wijk zou een goede vorm zijn voor multidisciplinair samenwerken”.  Diverse aanwezigen aan de gesprekstafel melden zich hiervoor al spontaan aan. 

Uit de gesprekstafel over Ondervoeding bij jeugd kwam naar voren dat zij meer persoonlijk contact en een intensievere samenwerking rondom het kind en de jongere wensen. Zij willen graag informatie uitwisselen en elkaar beter leren kennen. Katinka de Nennie, kinderdiëtist ROD MH: “Een vorm die hier bij past is het maken van een sociale kaart en het organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO). In zo’n overleg kan elke keer een verdiepend thema worden gekoppeld.” 

Verder met elkaar
De ‘korte lijntjes’ zijn gelegd. Beide gesprekstafels willen verder met elkaar in gesprek en zijn blij dat zij elkaar nu kennen. Om het kennisniveau te verhogen over ondervoeding wordt een kennissessie voorbereid. Marieke van Schie: “Goed dat ondervoeding nu in Gouda e.o. op de kaart is gezet. Bewustwording is een belangrijke stap. Van hieruit kunnen we verder werken aan het samen tijdig herkennen en ingrijpen bij ondervoeding.”
 
Marieke van Schie, project adviseur van Reos adviseert als onafhankelijke partij bij het vormen van een samenwerking tussen ketenpartners.

Informatie ondervoeding
Via de site van de landelijke Stuurgroep Ondervoeding is meer informatie te verkrijgen over ouderen en jeugd. Ook is er een werkboek Voeding voor zieke kinderen beschikbaar. 

Wat kan Reos voor u betekenen?
Wilt u in uw gemeente of wijk een betere samenwerking met het sociaal domein of de eerstelijnszorg? Reos heeft regio- en sector kennis. Wij verbinden ketenpartners die nodig zijn voor het leveren van goede zorg en kunnen ingezet worden als onafhankelijk begeleider.

Neem contact op met Marieke van Schie 

VGZ financiert dit project vanuit gelden uit de beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling.

Top