actueel

‘Intrinsieke motivatie zorgt voor de mooiste duurzame samenwerkingsrelaties’

Onze wereld verandert. De manier waarop we onze zorg hebben georganiseerd, is niet houdbaar. Het kan anders. Passender. Menselijker. Met elkaar staan we voor de maatschappelijke opgave om die transitie te maken. Dat vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen. Wij geloven in de kracht van mensen zelf. We zien volop mogelijkheden om elkaars talenten beter te vinden en in te zetten. Deze beweging, die start bij Mens & Maatschappij, willen we vergroten en versnellen. Wat betekent dit voor onszelf en onze rol in de wijken?

Aan het woord is adviseur Geeta Ramsaransing: 

In deze transitie is samenwerking voor mij van groot belang. En dan niet omdat het moet, maar omdat partijen zelf beseffen dat ze elkaar nodig hebben. Professionals zitten soms ‘vast’ in hun eigen domein of organisatie. Bewoners voelen niet altijd ruimte om hun talent in te zetten of weten niet waar ze connectie kunnen vinden. Daar zie ik mijn bijdrage.

Want samenwerkingsrelaties die gebaseerd zijn op extrinsieke motivaties (materiële/financiële beloning of het voorkomen van straffen), zijn in mijn ervaring van korte duur. Is er geen geld dan komt er geen samenwerking tot stand; is het geld op dan gaat de samenwerking stuk. Ook zie ik dat wanneer mensen alleen maar gaan samenwerken om sancties te voorkomen, dit geen duurzame samenwerking oplevert.

Intrinsieke motivatie

Het zijn vaak uitdagende processen om mensen te inspireren hun eigen intrinsieke motivatie te herkennen, om vervolgens van daaruit een samenwerking aan te gaan met anderen (professionals met andere professionals en ook met bewoners). Maar als dat eenmaal lukt, dan komen de mooiste bewegingen op gang die leiden tot energieke samenwerking ten behoeve van Gezond Samen Leven.

Een mooi voorbeeld van een samenwerking die ik heb geïnspireerd en geadviseerd, vind ik GLOW (Gezond Laak Op Weg). Zonder extra middelen zijn de huisartsen in Laak (samen met ons) een paar jaar geleden aan de slag gegaan met het bouwen en versterken van hun samenwerkingsrelatie. Puur omdat ze het belang inzagen van samenkracht, dus hoe je vanuit ieders deskundigheid elkaar kunt aanvullen. Vanuit onze onafhankelijke rol hebben wij dat zichtbaar kunnen maken.

Nu nog steeds staat en beweegt GLOW en is dit voor ons een belangrijke partij om samen mee door te bewegen naar ‘mens en maatschappij’ vanuit onze community up benadering. Ik besef dat we door chaos heen zullen moeten, om vandaaruit nieuwe bewegingen te kunnen maken. Vanuit intrinsieke motivatie heb ik er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Transitiekunde geeft houvast in een grote maatschappelijke verandering. Hoewel een verandering als je er middenin zit altijd chaotisch aandoet, kent transitie een vast patroon. Kennis daarvan helpt om mee te bewegen.

Lees hier meer over transitiekunde en de x-curve van transitie, die laat zien uit welke fases een transitie bestaat. Geeta plaatst zichzelf op de plek van de chaos, om van daaruit te bewegen naar institutionaliseren.

Top