actueel

Programma versterkt regionaal organiseren paramedici

Voor paramedici is het lastig om op persoonlijke titel afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. In samenwerkingsverband gaat dat makkelijker. Met het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg helpen ROS’en - waaronder Reos - paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking.

Regionaal organiseren levert veel voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen. Sommige paramedici zijn al betrokken bij een multidisciplinair netwerk of werken samen met een paramedische beroepsgroep. Maar samen staan logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten sterker. 

In de regio’s Friesland, Zeeland, West Noord-Brabant, Agglomeraat Haarlem, Rijnmond/Drechtsteden en Zuid-Limburg worden dialoogsessies georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten waarin samenwerkingsverbanden en netwerken de mogelijkheden voor paramedische samenwerking in de regio verkennen. Daarnaast worden paramedici bij het vergroten van hun organisatiekracht in de regio’s begeleid door ROS adviseurs. Na de zomer beginnen de dialoogsessies ook in vier andere regio’s. Zo bereiken ROS’en verschillende samenwerkingsverbanden in het hele land.

Platform Samen sterk in de regio

Op het platform Samen sterk in de regio zijn tools te vinden, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kunnen professionals ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Alle paramedici in Nederland (logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten) kunnen zich aanmelden voor het platform

Top