actueel

Stevenshof werkt aan gezonde(re) wijk

Ron Derogee, voorzitter Wijkraad Stevenshof, gaf samen met Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn en Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid dinsdag 4 december het startsein om van de wijk Stevenshof in Leiden een gezonde(re) wijk te maken. Hanneke Zandbergen is als strategisch adviseur van Reos betrokken als programmamanager. 

Binnen vijftien jaar is het aantal pensioengerechtigden in de wijk driemaal zo groot als nu het geval is. Buurtbewoners én organisaties in de wijk staan voor de opgave om mee te bewegen met de demografie van de wijk, zoals het voorbereiden op een collectieve vergrijzing. Hoe kunnen mensen in deze wijk op gezonde wijze samen oud worden en blijven meedoen in de wijk? 

Partners van Stevenshof Vitaal zetten in op het versterken van de sociale cohesie, zodat mensen graag in de wijk willen en kunnen blijven wonen. Ook willen zij vitale bewoners. Er is sprake van een relatief hoog percentage mensen met een chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten. Daarom wordt ingezet op het faciliteren van een gezonde leefstijl.  

Samen optrekken
Het voorbereiden van de wijk op de toekomst kan alleen met de bewoners en wijkorganisaties samen. Dat is de visie van de partners van Stevenshof Vitaal. Het programma biedt een plek waarbinnen partijen elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen ontwikkelen en samenwerken. Stevenshof Vitaal gaat het verbindende element vormen voor de waardevolle bestaande en nieuwe initiatieven in de wijk. Steeds in samenspraak met de bewoners.

Brede integrale insteek
Over het algemeen zijn wijkaanpakken gericht op bepaalde domeinen (bijvoorbeeld zorg & welzijn) en/of bepaalde doelgroepen (kwetsbare ouderen, lage SES, jongeren). Dit was in aanvang ook de insteek voor de Stevenshof (toename chronische aandoeningen, vergrijzing). 

Door de partners is echter nadrukkelijk gekozen voor een brede, integrale insteek. Op 4 december hebben de wijkvereniging en ook individuele bewoners bevestigd dat ze samen met de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid, de zorg- en welzijnsorganisaties en ondernemers in de wijk de wijk gezonder en socialer willen maken.
Wijkinitiatieven ontwikkelen

Partijen die de ambitie onderschrijven kunnen zich bij Stevenshof Vitaal aansluiten. Stevenshof Vitaal vormt daarmee een ‘collectieve koepel’, waarbinnen allerhande wijkinitiatieven zich kunnen ontwikkelen, gericht op dezelfde ambitie. 

De initiatiefnemers van Stevenshof Vitaal zijn: Gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid, GGD Hollands Midden, Sociaal wijkteam, Welzijnsorganisaties, Stichting Rijncoepel, Gezondheidscentrum Stevenshof, LUMC, NELL, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof en Reos.

Tijdens de aftrap op 4 december hebben de volgende partijen al aangegeven zich graag aan te sluiten bij dit initiatief: Thuis op Straat, Centrum voor Jeugd en Gezin, IDOE-Leiden, EVA-mantelzorgondersteuning, Hogeschool Leiden, Zorgbelang Inclusief, Activite, Vitality Club!, Organ Balance en Fietsmaatjes.

Meer weten over dit programma?

Neem contact op met Hanneke Zandbergen

Wat kunnen we voor u betekenen?
Wilt u ook werk maken van een goede samenwerking en afstemming tussen zorg, welzijn en het sociaal domein? Als adviesbureau voor de zorg en het sociaal domein adviseert Reos u volledig bij het organiseren van samenwerking: van strategie tot inrichting van de nieuwe processen. U kunt ons ook inschakelen op deelgebieden. Dit hangt onder meer af van de aard, omvang en complexiteit van het project. We kunnen optreden als kwartiermaker of project- en procesleider. Als (strategisch) adviseur, coach of begeleider. 
 

Top