actueel

Stoppen met omvallen

Stoppen met omvallen was de titel van opnieuw een mooi (digitaal) Breed overleg van Gezond en Gelukkig Den Haag op 10 november jongstleden. Het thema voor deze editie was deze keer Jeugd, en dan de vooral jeugdzorg. Wij speelden ook weer een rol in organisatie en uitvoering van dit Breed overleg.


Jeugdzorg loopt vast

De jeugdzorg loopt vast. Inmiddels heeft 1 op de 7 jongeren jeugdhulp nodig. Wachtlijsten lopen op. Het is moeilijk om medewerkers te vinden en te behouden. Is meer jeugdzorg de oplossing? Of moeten we meer aan de ‘voorkant’ gaan werken zodat jeugd gezond kan opgroeien?

Centrale vraag

Zo’n 60 bestuurders, beleidsmakers en professionals uit Den Haag gingen er onder leiding van waarnemend voorzitter Margo van Rheenen (bestuurder Xtra) en onze medewerkers (workshopleiders) mee aan de slag. Centrale vraag: ‘Wat kunnen we doen om dat te kantelen en de vallende dominostenen tot stilstand te brengen?’

Klik hier voor het verslag van dit waardevolle Breed Overleg.

Top