actueel

Naar een Gezond en Gelukkig Den Haag; Van Ego naar Eco

Van ego naar eco was 28 juni jongstleden het thema van het breed overleg van de coalitie Gezond en Gelukkig Den Haag. Lijn1 is partner en medeorganisator van dit succesvolle breed overleg.

 

 

Doel

Doel van de bijeenkomst was ontmoeten en inspireren. Daarnaast werden deelnemers in workshops door korte pitches geprikkeld om aan te geven hoe en op welke manieren zij al met elkaar samen werken en over welke domeinen heen wordt gekeken en/of gewerkt. Niet kijken naar jezelf dus, maar naar jouw rol binnen het geheel. Van Ego naar Eco.

Daarnaast werden vier prachtige subsidies ondertekend om met elkaar weer vervolgstappen te kunnen maken.

Verbinding

Plaats van handeling was Buurtcentrum De Mussen aan de Hoefkade in Den Haag, een bewuste keuze: hier is een verbinding tussen professionele hulpverleners en de wijkbewoners al gevormd. Precies passend bij het thema.

ZZ – GG – MM 

Naast terugblikken door het delen van ervaringen en resultaten werd dieper ingegaan op de transitie van ZZ (ziekte en zorg) naar GG (gezondheid en gedrag) en de doorontwikkeling naar MM (mens en maatschappij).

Drie ‘raderen’ die in een goede verbinding met elkaar bijdragen aan een mooi ecosysteem. De verbinding van de drie raderen vormen het fundament voor het dagelijks werk van Lijn1 adviseurs. De ene keer start de adviseur vanuit het medische domein, maar ook steeds vaker vanuit het sociale domein en de laatste jaren is er een herkenbare doorontwikkeling vanuit mens en maatschappij. Logische ontwikkeling want hebben we het over gezond en gelukkig dan hebben we het natuurlijk over mensen.

Ecosysteem

Lijn1 Haaglanden adviseur Geeta Ramsaransing was vanaf de start bij dit breed overleg betrokken. Samen met Marjolein Oudshoorn, programma manager Gezond en Gelukkig Den Haag, Erik Heineman (Chirurg, Be Bright en vrijwilliger bij GGDH) en Tanja Pieksma (sociaal werker en schrijver) is een programma neergezet met plenaire presentaties, waardevolle sprekers en praktische workshops.

Workshops

Twee van vier workshops werden begeleid door Lijn 1 adviseurs Geeta Ramsaransing en Robert Hoogland. Er waren vier workshops:

  • Mentale weerbaarheid
  • Eenzame ouderen
  • Diabetes
  • Kwetsbare jeugd

De workshops werden steeds ingeleid door twee of drie pitchers. Zij inspireerde mensen vanuit de diverse thema’s. Vanuit de raderen gingen de deelnemers in de workshops actief aan de slag met het in kaart brengen van hun eigen ecosysteem. Daarna in gesprek over welke verbindingen zijn gemaakt en al dan niet succesvol waren. Belangrijk was ook dat er benoemd werd wat er nog gemist wordt.

Opbrengst

Er zijn opnieuw veel verbindingen gelegd tussen professionals en bestuurders vanuit medisch en het sociaal domein. Tijdens de live bijeenkomsten is het ook wat eenvoudiger om met elkaar in gesprek te raken.

Het wordt steeds duidelijker dat we gezondheidsverschillen alleen maar samen kunnen aanpakken. Elkaar kennen en weten wat we voor elkaar kunnen betekenen is enorm belangrijk. Lijn 1 ziet duidelijk de transitie van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag en steeds pregnanter ook het domein Mens en Maatschappij door ontwikkelen en een plaats krijgen binnen de vormgeving van samenwerkingen.

Successen en hindernissen

Tijdens deze bijeenkomst werd ook opnieuw duidelijk dat er mooie succes worden geboekt, maar dat er zeker ook hindernissen zijn. Zo is er bijvoorbeeld nog geen college in Den Haag waardoor sommige plannen nu geen voortgang hebben of aanvragen blijven liggen. Het lijkt een klein probleem, maar wethouders – zo werd wel duidelijk – hebben een stevige vinger in de pap als het gaat om welke richtingen wel/niet omarmd worden. Korrie Louwes (algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn, gemeente Den Haag) gaf ook een duidelijke boodschap dat ambtenaren als werkorganisatie gericht zijn op het college en dus niet direct richting burgers.

Ondertekenaars

De dag werd afgesloten met alle ondertekenaars van 4 subsidies op het podium. Zij tekenden de subsidies:

  • Preventiecoalitie GGDH
  • Uitvoeringsimpuls JZOJP
  • Leerkracht Preventie in de wijk
  • Opzetten en doorontwikkelingen GLI

Tot elk detail

De organisatie had alle details rondom dit thema heel goed uitgewerkt. Zo werden er tassen uitgedeeld die door het vadercentrum Laak zijn gemaakt en kregen deelnemers twee bloemzaadjes met de tekst: ZZ-GG-MM: ‘Zorg voor de bloemen, beweeg om de bloemen te verzorgen en verblijd de buren met een mooi uitzicht.’

Na de bijeenkomst was nog een ruime netwerkmogelijkheid tijdens een heerlijk Iraans diner dat verzorgd werd door buurtcentrum de Mussen.

Top