actueel

Verwijzen naar het Sociaal Domein: een ‘must’ voor de huisarts

Jos Mulders, huisarts in Hillegom

“Als huisarts kun je patiënten zo veel beter helpen, als je kennis hebt van het sociaal domein. Het huisartsenvak wordt dan ook veel interessanter”. Aan het woord is Jos Mulders, sinds 1980 huisarts in Hillegom. Jos Mulders roept collega-huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners op om zich te verdiepen in het sociaal domein in hun gemeente en hun verwijsmogelijkheden uit te breiden. 


Veel verborgen armoede
Er is veel verborgen armoede. “In mijn praktijk sprak ik laatst met een oudere dame. Op het eerste gezicht zou je niet denken dat zij leeft van een minimaal inkomen”, vertelt huisarts Jos Mulders. Zij was chique gekleed en praatte er niet uit zichzelf over. Door meer vragen te stellen wist ik wat er aan de hand was. Het is fijn als ik iemand, die het hard nodig heeft, kan verwijzen naar de Voedselbank, het WMO-loket of een welzijnscoach van Welzijn op recept, die mensen verder helpt met psychosociale klachten.”

Mensen die van een sociaal minimum rondkomen
Enige maanden terug bezocht Jos Mulders de Armoedeconferentie van de gemeente Hillegom. Tijdens de conferentie presenteerde de gemeente Hillegom welke ondersteuning zij biedt aan mensen die in de schulden zitten. “Er zijn vrijwilligers die mensen met schulden kunnen helpen hun zaken op orde te krijgen. Er zijn potjes bij de gemeente die het mogelijk maken dat minima kunnen sporten of naar de tandarts kunnen. Allemaal nuttige informatie voor huisartsen die van belang is voor inwoners, die van een sociaal minimum rondkomen”, zegt Jos Mulders. Naast het medische domein heeft een huisarts het sociale domein nodig om patiënten echt verder te helpen.  

"Naast het medische domein heeft een huisarts het sociale domein nodig om patiënten echt verder te helpen."

Nieuwe samenwerking met gemeente
Samenwerken met de gemeente is niet iets nieuws. Begin jaren tachtig voerden huisartsen gemeentelijke taken uit als gemeente-arts (medische hulp bij verkeersongevallen), gemeentelijk lijkschouwer en forensisch arts. In de loop van de jaren zijn deze taken ondergebracht bij de GGD en de ambulancedienst. De WMO en de Jeugdwet vragen volgens Jos Mulders om een nieuwe samenwerking tussen gemeente, huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners. 

Stroomlijnen zorg en ondersteuning
“Het is belangrijk om die samenwerking met gemeente en andere zorgpartijen goed te stroomlijnen”, aldus Mulders. Vroeger hadden we voor de avond, - nacht, - en weekenddiensten de huisartsengroep (hagro) nodig. Sinds de oprichting van doktersposten is die noodzaak er niet meer en functioneren veel hagro’s als los zand. Eigenlijk hebben we de hagro’s weer hard nodig om overleggen met bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, verpleeghuizen, gemeente, sociale wijkteams vorm te geven. Maar het is geen verplichting zoals vroeger. In veel gemeenten komen deze overleggen hierdoor mondjesmaat op gang.”

Gemeente Hillegom heeft een actief armoedebeleid
Jos Mulders is zeer te spreken over wat de gemeente Hillegom doet om inwoners zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen, een gezonde leefstijl te bevorderen en eenzaamheid te bestrijden. De gemeente heeft een actief armoedebeleid, richt sociale wijktafels op en heeft huiskamerprojecten. 

Jos Mulders roept collega-huisartsen en andere eerstelijnszorgprofessionals op: Kortom ‘Verrijk je geest met het Sociaal Domein’.

Tips om samenwerking met het sociaal domein te starten:

  • Zorg voor periodiek overleg als beroepsgroep met de wethouder Zorg. Eventueel in samenwerking met NZLO in de regio Zuid-Holland Noord.
  • Geef als zorgprofessionals duidelijk je grenzen aan in tijd. Dus bijvoorbeeld maximaal half uur per overleg met gemeente, Sociaal Team etc.
  • Organiseer uw hagro/ beroepsgroep lokaal om een vertegenwoordiging af te vaardigen richting gemeenten, CJG, Sociale Teams, lokale conferenties etc.
  • Bespreek binnen uw beroepsgroep het doel van de afvaardiging. Bijvoorbeeld het naar voren brengen van het standpunt van de beroepsgroep, niet jouw eigen mening. 
  • Maak afspraken over de terugkoppeling van de informatie richting de hagro/ beroepsgroep.

Goede lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociaal domein is belangrijk. Maar hoe organiseert u dat? Reos adviseert.

 

Top