actueel

Zorg- en verblijfsvormen kwetsbare ouderen

Bij ouderenzorg zijn veel zorg- en welzijnsprofessionals betrokken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een overzicht laten opstellen voor zorg- en verblijfsvormen voor kwetsbare ouderen. 

In bijgaand overzicht (PDF) is de keten rondom ouderenzorg inzichtelijk gemaakt en de rolverdeling per professional.

Met zoveel betrokkenen is een goede afstemming tussen zorgprofessionals belangrijk. Reos adviseert en begeleidt projecten die afstemming rondom kwetsbare ouderen mogelijk maken. Bijvoorbeeld in Amstelland voeren thuiszorginstanties, huisartsen, praktijkondersteuners en ouderenadviseurs met elkaar overleg om kwetsbare ouderen beter te ondersteunen. 

Een tweede voorbeeld is de succesvolle pilot ouderenzorg die Reos in Haarlemmermeer in 2015 afrondde. Nu introduceren ook andere praktijken de werkwijze van het Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO).  

Wilt u meer weten over deze projecten rondom ouderenzorg of wilt u weten wat Reos voor u kan betekenen? Neem contact op met Monica van Papendrecht.

 

Top