actueel

Zorg op de juiste plek bij Atriumfibrilleren en Hartfalen in Zuid-Holland Noord

In Zuid-Holland Noord werken huisartsen en cardiologen samen om de zorg voor mensen met hartaandoeningen te verbeteren én deze zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Ze werken daarmee aan de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren (een ritmestoornis van het hart) en hartfalen. Hierbij het laatste nieuws!


Pilot atriumfibrilleren gestart
LUMC en Alrijne Ziekenhuis zijn vanaf januari 2019 begonnen met het eerder terugverwijzen van een stabiele groep mensen met atriumfibrilleren naar de huisartsenpraktijken. En de huisartsenpraktijken brengen nu hun registratie op orde. Met deze samenwerking kunnen deze patiënten goed door de huisarts behandeld worden. Hiermee is de implementatie van de atriumfibrilleren afspraken (Connect-AF) in Zuid-Holland Noord van start. 

‘Connect-AF stelt ons in staat om als zorgverleners handen en voeten te geven aan het Hoofdlijnenakkoord en “De juiste Zorg op de juiste plek”. Een stap naar de toekomst!’ aldus Serge Trines, betrokken cardioloog LUMC.

Om hiertoe te komen vonden onder andere dit najaar de eerste vier scholingsavonden plaats voor huisartsen en praktijkondersteuners. Verwachting is dat vanaf 6 februari 250 van deze regionale zorgverleners zijn geschoold. Ofwel 65 praktijken van de ongeveer 183 in deze regio voldoen daarmee aan de eis voor vergoeding en 52 praktijken zijn daarmee gedeeltelijk op weg. Om vergoeding te kunnen ontvangen voor de uitgevoerde AF werkzaamheden dienen 1 huisarts en 1 praktijkondersteuner per praktijk geschoold te zijn, en zijn zij bereid hun data te delen.

Huug van Duijn, kaderhuisarts hart- en vaatziekten voegt hieraan toe: ‘De samenwerking is goed gestart. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er terugverwezen worden.’

Ook is er inhoudelijke overeenstemming over welke indicatoren er gemonitord moeten worden. Zodat de voortgang en eventueel benodigde bijsturing inzichtelijk is.

De pilot loopt tot 31 december 2010. Over de peildatum van 1 januari 2019 vindt de eerste evaluatie plaats.
  
Tussenevaluatie hartfalen positief
Een tussenevaluatie van de soortgelijke regionale hartfalen pilot ZHN (implementatie Connect-HF) vond onlangs plaats. Deze is gestart op 1 april 2017. Gekeken is naar markers voor kwaliteit en zorg op de juiste plaats.

Te zien is dat de ziekenhuizen de afgesproken patiëntengroep zijn gaan terugverwijzen. Het percentage waarvan de huisarts de ‘hoofdbehandelaar’ is nam toe. Ook is er in de eerste lijn een toename van bepaling van NYHA klasse, dit is een indeling voor de ernst van de ervaren klachten van hartfalen. Dit is positief, het betekent dat patiënten beter in beeld zijn. Het aantal heropnames blijft zoals verwacht en gewenst stabiel, terwijl het aantal hartfalenpatiënten is toegenomen. De projectgroep is tevreden met deze tussenevaluatie.

Van belang voor de huisartsenpraktijk 
Verdenking op hartfalen? Eerst BNP en ECG! Met dit onderzoek en een hartfilmpje kan bij klachten, zoals kortademigheid en vermoeidheid, vaak uitgesloten worden of er sprake is van hartfalen. Dit voorkomt onnodig insturen naar het ziekenhuis en verhoogt de kwaliteit van de verwijzing. 

De pilot loopt tot april 2019, waarna de eindmeting van de steekproef plaatsvindt. De uitkomsten worden daarna bekend gemaakt.

Lessons learned
Reos adviseur Sabine Mira Ferrer biedt procesbegeleiding bij zowel de pilot van Hartfalen en Atriumfibrilleren. De pilot van Hartfalen startte eerder, waardoor de daar geleerde lessen bij Atriumfibrilleren worden meegepakt. Zoals het vooraf gezamenlijk vaststellen van de indicatoren. En het informeren van de eerstelijns achterban over de eisen voor financiering en daarmee de toestemming voor het delen van hun data. Op deze manier werken LUMC, Alrijne Zorggroep, de achterban van Knooppunt KetenzorgnZLO en Zorg en Zekerheid aan kansrijke projecten rond de juiste zorg op de juiste plek.

Wat kan Reos voor u betekenen?
Reos adviseert partijen in de zorg bij het slimmer organiseren van de door hen gezamenlijk geboden zorg. Een gedeeld doel, prettige samenwerking en een resultaat gerichte aanpak zijn daarin belangrijke elementen. De beoogde resultaten: toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg. We geven advies en treden op als proces en/of projectbegeleider. 

Advies
Onze adviseurs houden de innovaties en ontwikkelingen in de chronische zorg goed bij, zodat zij regionale partners op bestuurlijk niveau goed kunnen adviseren. En zij dragen actief bij aan het verhelderen van de randvoorwaarden voor innoveren en implementeren.

Projectmanagement 
Sinds 2005 begeleidt Reos eerstelijnszorgverleners bij het opstellen, implementeren en evalueren van zorgprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening. En bij het maken van transmurale afspraken met de gespecialiseerde zorg. Inmiddels voert Reos het projectmanagement van meerdere transmurale initiatieven of samenwerkingstrajecten met het sociaal domein.


Top