over reos

Bestuur

Reos volgt de Zorgbrede Governancecode waarin de uitgangspunten voor goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn vastgelegd. Reos heeft een Raad van Toezicht model.  

Directeur-bestuurder:

Maurits Hesselmans

​Raad van Toezicht: 

De heer R. Hartings, voorzitter. 
Nevenfuncties: geen nevenfuncties

De heer J.H.J. Van der Meer, lid
Nevenfuncties:

  • Groot Hoogwaak: voorzitter Raad van Toezicht (afgetreden per oktober 2019)

Mevrouw M.A.M. Bäckes - Kapteijn, lid
Nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
  • Lid programmacommissie Memorabel, ZonMw
  • Lid programmacommissie Langdurige Zorg en ondersteuning, ZonMw
  • Lid subcommissie Zorg voor Vluchtelingen, ZonMw

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top