over reos

Bestuur

Reos volgt de Zorgbrede Governancecode waarin de uitgangspunten voor goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn vastgelegd. Reos heeft een Raad van Toezicht model.  

Directeur-bestuurder:

Hekon Pasman a.i.
 


​Raad van Toezicht: 

De heer R. Hartings, voorzitter. 
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Bestuur Mee & De Wering
 • Toezichthouder Kram, organisatie voor jeugd GGZ in de Zaanstreek

De heer J.H.J. Van der Meer, lid
Nevenfuncties:

 • De Voogt Naval Architects, Manager Support Office
 • Groot Hoogwaak: voorzitter Raad van Toezicht
 • ProControl: eigenaar

De heer R.A. Verheij, lid
Nevenfuncties:

 • Programmaleider bij Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Mevrouw M.A.M. Bäckes - Kapteijn, lid
Nevenfuncties:

 • Programmaleider Nieuwe wegen GGZ en opvang, Vilans
 • Coördinator “Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg”, LOC zeggenschap 
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
 • Lid programmacommissie Nationaal Programma Ouderenzorg, ZonMw
 • Lid programmacommissie Memorabel, ZonMw
 • Lid programmacommissie Langdurige Zorg en ondersteuning, ZonMw
 • Lid subcommissie Zorg voor Vluchtelingen, ZonMw

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top