over reos

Bestuur en toezicht

Reos volgt de Zorgbrede Governancecode waarin de uitgangspunten voor goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn vastgelegd. Reos heeft een Raad van Toezicht model.  


Directeur-bestuurder:

Maurits Hesselmans

​Raad van Toezicht: 

Mevrouw P. (Pauline) H.M. van den Broek, voorzitter 

Hoofd- en nevenfuncties: 


De heer J.H.J. (Jeroen) van der Meer, lid

Hoofd- en nevenfuncties: 

  • Consultant bij ProControl, adviesbureau voor bedrijfsvoering vraagstukken
  • Manager Informatie, Financiën en Control bij Sein, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde


Mevrouw M.A.M. (Marie-Antoinette) Bäckes - Kapteijn, lid

Hoofdfunctie: 

Top