over reos

Bestuur en toezicht

Reos volgt de Zorgbrede Governancecode waarin de uitgangspunten voor goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn vastgelegd. Reos heeft een Raad van Toezicht model.  

 

Directeur-bestuurder a.i.:

Josine Hoens

​Raad van Toezicht: 

Mevrouw P. (Pauline) H.M. van den Broek, voorzitter 

Hoofd- en nevenfuncties: 

 

Mevrouw M.A.M. (Marie-Antoinette) Bäckes - Kapteijn, lid

Hoofdfunctie: 

 

Mevrouw P. (Patricia) Heijdenrijk, lid

Hoofdfunctie: 

  • Directeur-bestuurder van Pharos

 

Mevrouw M. (Meta) Carbaat, lid

Hoofdfuncties: 

Top