over reos

Landelijk ROS-netwerk

Als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) weten we goed wat er speelt op regionaal en lokaal niveau. Zo sluiten we aan bij de schaal waarop veranderingen in de gezondheidszorg gerealiseerd moeten worden en waarop afspraken met lokale en regionale partijen worden gemaakt. Reos is onderdeel van het landelijke ROS-netwerk. Elke ROS is aanspreekbaar op het ontwikkelen van geïntegreerde eerstelijnszorg in de regio.

Het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio. Die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken. Dat is de missie van elke Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in Nederland. Of het nu gaat om zorg op de juiste plek, persoonsgerichte zorg, kwetsbare ouderen, GGZ, geboortezorg, jeugdzorg of palliatieve zorg. Elk vraagstuk vergt een gezamenlijke aanpak van zorgaanbieders, gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars.

Met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezondere wijk, gemeente of regio. Daarbij staat voor ons de mens steeds centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle inwoners. Gezondheid zien wij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij.

Van data naar doen
De ROS’en analyseren en monitoren hun werkgebied van wijk tot regio. Daardoor hebben we de vraagstukken binnen een populatie goed in beeld en gaan we met organisaties in gesprek om samen gerichter oplossingen te vinden. De gekozen interventies onderbouwen we met effectmetingen.

Adviseur, procesbegeleider én initiatiefnemer
We praten niet alleen over hoe het zou moeten werken, maar zorgen ook dat het werkt. Dat doen wij samen met de juiste partijen. De ROS’en initiëren en faciliteren netwerken, bouwen aan gezamenlijke ambities en partnerschap en ondersteunen de implementatie van projecten.

Vanuit onze maatschappelijke opgave en onafhankelijke positie richten we ons primair op het begeleiden van eerstelijnszorgorganisaties en hun netwerk bij de gezamenlijke regionale en lokale veranderopgave in de gezondheidszorg. Afhankelijk van de vraag fungeren we als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager.

Expertise
Wij kennen niet alleen de regionale en lokale context, de professionals, organisaties en netwerkwerken, we weten ook hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruitziet. Daarbij beschikken we over een goede mix van kennis en vaardigheden. Zo zijn we experts in het begeleiden vanveranderingsprocessen
en in het bouwen van samenwerkingsverbanden. Vanuit onze maatschappelijke opdracht dagen we partijen uit om buiten de eigen kaders te denken, leveren we inhoudelijke kennis en visie en tonen ondernemerschap.

Landelijk delen we kennis 
Kennisdeling vinden we heel belangrijk. We staan immers met elkaar voor grote uitdagingen. De kennis die wij als ROS’en in de regio opdoen, delen we continue met de andere ROS’en en regionale en landelijke partijen. Zo komt regionale informatie ook op de landelijke discussietafels. Natuurlijk zijn we collectief aanspreekbaar voor landelijke vraagstukken die een regionale uitwerking vragen. Zo dragen we gericht bij aan het duiden van ontwikkelingen en de vertaling ervan naar de regio.

Contact en meer informatie
De contactgegevens van de andere ROS'en staan op de website van het ROS-netwerk.

Bekijk hier de factsheet Landelijke lijnen, regionale impact. Met informatie over waar het ROS-netwerk voor staat, wat we doen en wat we bieden aan landelijke partijen.

Onderstaand voorbeelden wat de ROS'en in het ROS-netwerk doen en hoe we in onze regio's samen met partners als jullie werken aan gezonde(re) buurten en wijken. 

Mocht je meer voorbeelden willen ontvangen van wat de ROS’en doen dan kun jij je abonneren op de nieuwsbrief: goede voorbeelden.

 

 

Top