actueel

Zorggroep Voorhout-Warmond primeur in Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden

Marc Clijsen van Fysiotherapie Agneshove

Wat gaat er goed in ons wijksamenwerkingsverband van eerstelijnszorgverleners? Waarin kunnen we ons nog verder ontwikkelen? Zorgroep Voorhout-Warmond heeft als eerste de Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden gedaan. De zelfanalyse geeft inzicht in de sterke en ontwikkelpunten van de samenwerking. Op basis daarvan kan een wijksamenwerkingsverband keuzes maken en verder verbeteren. 

De Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden is een gesprek aan de hand van een vragenlijst die alle zorgverleners in het wijksamenwerkingsverband invullen. Zij worden bevraagd over: de samenwerking onderling, of er een cultuur is van leren en verbeteren en de samenwerking met partnerorganisaties in het sociaal domein. En levert de manier van werken voor iedereen voldoende op en wordt er rekening gehouden met ieders belangen? 

Waarom een zelfanalyse?

 “Zorggroep Voorhout-Warmond bestaat uit zes huisartsenpraktijken, drie apothekers, zes fysiopraktijken en 3 diëtisten die met elkaar 21.500 inwoners zo lang mogelijk gezond houden”, vertelt Carola Maris. “Werken we onderling goed samen als samenwerkingsverband? Werken we goed samen met het wijkteam, de wijkverpleegkundige of het welzijnswerk in de buurt?” Een zelfanalyse geeft daar antwoord op.

Wat levert het op?

“Het gaf ons inzicht in wat we al goed doen en in wat we kunnen verbeteren. Een aandachtspunt is de communicatie tussen het bestuur en de praktijken. Hoe houd je iedereen betrokken? We hebben een nieuwsbrief maar we merken dat ‘ie niet door iedereen wordt gelezen. Nu gaan we bij alle zeventien praktijken langs om te inventariseren hoe zij geïnformeerd willen worden. En we hebben een communicatiespecialist aangetrokken die hierover met ons meedenkt en een communicatieplan maakt.” 

‘Mijn arts overlegt met de fysiotherapeut. Dat geeft vertrouwen en ik hoef mijn verhaal niet dubbel te doen’


“Uit de analyse blijkt ook wat al goed doen en waarop we kunnen voortborduren. We kennen elkaar, weten wie wat kan bieden en hoe elkaar te bereiken. Ieder kan zo vijf personen van een andere discipline noemen. Ook is er respect onderling voor verschillende denkstijlen, werkwijzen en voorkeuren. Er worden knopen doorgehakt ook al spelen er verschillende belangen. Dat is de basis voor samenwerking. Patiënten merken ook dat de zorgverleners steeds nauwer samenwerken. ‘Mijn arts overlegt met de fysiotherapeut. Dat geeft vertrouwen en ik hoef mijn verhaal niet dubbel te doen, zeggen ze dan”, vertelt Carola.  

Zij gaat verder: “De contacten met ambtenaren van de gemeente, wijkverpleging en het welzijn zijn gelegd en ze weten ons goed te vinden. Vanuit de gemeente worden we bij steeds meer projecten betrokken. Alleen is dat voor de aangesloten praktijken niet altijd zichtbaar. Daar speelt weer het punt van communicatie. Hoe geef je dat nu goed vorm dat iedereen geïnformeerd is?” 

Wat zijn de vervolgstappen?

De uitkomsten van de analyse hebben we binnen het bestuur besproken samen met Jan en Eva van Reos. Zij vroegen door, stelden kritische vragen en gaven voorbeelden uit andere wijksamenwerkingsverbanden. Ook gaven zij aan waar ze bij kunnen ondersteunen. “De blik van buiten vond ik erg fijn”, zegt Carola. “Het zorgt dat je uit je eigen ‘bubble’ komt. Om een completer beeld te krijgen gaan we langs bij de praktijken voor individuele gesprekken. Jan en Eva gaan bij meerdere wsv’s de zelfanalyse doen. We zijn benieuwd naar hun ervaringen. We delen graag onze scores uit de zelfanalyse om te spiegelen. Zo kunnen we tips en ervaringen uitwisselen.” 

Zelfanalyse ontwikkeld met regio-organisaties en wijksamenwerkingsverbanden

Reos ontwikkelde de Zelfanalyse voor wijksamenwerkingsverbanden samen met een denktank met daarin een vertegenwoordiging van 4 regio-organisaties/zorggroepen en 4 wijksamenwerkingsverbanden. Alle zorgverleners uit een wijksamenwerkingsverband vullen een vragenlijst in. Dit geeft inzicht in de sterke – en ontwikkelpunten van het wijksamenwerkingsverband. De uitkomsten worden besproken waarna er keuzes kunnen worden gemaakt waar op in te zetten.

Neem contact op met Reos

Wil uw samenwerkingsverband ook een zelfanalyse doen of heeft u vragen? Neem contact op met Jan Kamp (06 514 093 86) of Eva van Steenbergen (06 184 255 67). 
 

Top