expertise

Zelfanalyse wijksamenwerkingsverbanden

Wat gaat er goed in ons wijksamenwerkingsverband van eerstelijnszorgverleners? Waarin kunnen we ons nog verder ontwikkelen? Een zelfanalyse geeft inzicht in de sterke en ontwikkelpunten van de samenwerking. Op basis daarvan kan een wijksamenwerkingsverband keuzes maken en verder verbeteren. Dit jaar kunnen we de zelfanalyse kosteloos aanbieden aan eerstelijnssamenwerkingsverbanden in Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord. 

De Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden is een gesprek aan de hand van een vragenlijst die alle zorgverleners in het wijksamenwerkingsverband invullen. Zij worden onder andere bevraagd over: leiderschap, samenwerken met anderen, samenwerking onderling, of er een cultuur is van leren en verbeteren. En levert de manier van werken voor iedereen voldoende op en wordt er rekening gehouden met ieders belangen?

Reos ontwikkelde de zelfanalyse samen met een denktank met daarin een vertegenwoordiging van regio-organisaties en zorggroepen uit Amstelland, Haarlemmermeer, ROHWN en Rijncoepel en diverse wijksamenwerkingsverbanden.

Hoe werkt een zelfanalyse?
Alle zorgverleners en medewerkers uit een wijksamenwerkingsverband (WSV) vullen een vragenlijst in. Dit geeft inzicht in de sterke – en ontwikkelpunten van het wijksamenwerkingsverband. Reos verwerkt de input in een presentatie met de meest opvallende uitkomsten en bespreekt deze met een afvaardiging van het samenwerkingsverband. Met elkaar heb je het over de uitkomsten en bepaal je welke stappen er nodig zijn om jullie WSV verder te ontwikkelen.

Kosteloos voor WSV' en in Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord
De Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden in de eerstelijnszorg is kosteloos voor WSV's in Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord. Reos heeft hierover afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Delen resultaten en inspiratie opdoen
Andere wijksamenwerkingssamenwerkingsverbanden doen ook de Zelfanalyse. Hierdoor kun je onderling vergelijken (anoniem) en elkaar inspireren! Ook organiseren we jaarlijks een bijeenkomst waar WSV's hun best practices presenteren. Zo kunnen we elkaar inspireren en van elkaar leren! 

Wilt u meer weten over de Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden?
Kijk naar een voorbeeld presentatie en neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of een Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden iets voor jullie WSV is. Neem contact op met Jan Kamp: 06 514 093 86, of Eva van Steenbergen: 06 184 255 67.

Lees een artikel over wijksamenwerkingsverband Voorhout-Warmond die als eerste de Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden deed.

Top