expertise

Communicatie: van (strategisch) advies t/m operationele uitrol

Ons communicatieteam is betrokken bij de communicatievraagstukken die voortkomen uit de projecten en programma's waaraan onze collega's werken. Communicatieadvies is niet altijd hetzelfde. Het is aangepast op de organisatie, het onderwerp en natuurlijk het publiek. Soms gaat communicatieadvies alleen om het adviseren van het soort communicatie, maar het kan ook gaan om meedenken en schrijven aan teksten. Wat zet je op je website? Hoe bereik je jouw doelgroep het beste? Met welke stakeholders in je bedrijf/organisatie moet je rekening houden? Voor antwoord op dit soort vragen geven wij vanuit Reos gepast communicatieadvies.

Communicatieadvies, projectmanagement, projectcoördinatie en hands-on uitvoering: elk onderdeel van de communicatie kunnen wij oppakken. Onze ervaring? Realistisch haalbare communicatieplannen opstellen en uitvoeren, stakeholder- en omgevingsanalyse, kernboodschappen formuleren, relatiebeheer, effectieve interne en externe communicatie en creatieve inzet van communicatiemiddelen.

Contentcreatie en storytelling

Wij verzorgen en schrijven begrijpelijke en leesbare teksten. Denk aan artikelen, webteksten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. Regelmatig houden wij interviews om ervaringsverhalen op te halen of om na te gaan of de inhoud klopt bij de informatiebehoefte en het leesniveau van de doelgroep.  

Naast het verzorgen van teksten, faciliteren wij ook visuele communicatie. Een beeld zegt namelijk meer dan duizend woorden. We bespreken samen met onze collega's en projectpartners wat er gemaakt moet worden. Het visuele beeld moet natuurlijk wel bijdragen aan het communicatiedoel. Vervolgens werken wij deze input uit tot beeld, zoals een infographic, illustratie, animatie, huisstijl, flyer of interactieve pdf. Hebben wij de expertise niet zelf in huis? Dan benaderen wij een specialist vanuit ons brede netwerk. 

(Strategisch) communicatieadvies

Communicatieadvies wordt strategisch, als het gaat om het positioneren van je belang of je organisatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om reputatiemanagement of het neerzetten van het belang bij een beleidsmaker. Wat wil je bereiken? Wat wil je uitdragen en hoe wil je je profileren? En wat is de kernboodschap?

Strategisch communicatieadvies kan een bedrijf of organisatie helpen te zien waar de sterke en zwakke punten in de boodschap van de communicatie liggen, en hoe daar mee om te gaan. Daarbij gaat het ook om de omgeving waarin je organisatie opereert en hoe je daar met je communicatie op inspeelt.

We helpen met positionering en met formulering van kernboodschappen en met een communicatiestrategie die helpt de organisatiedoelen te realiseren. En op basis daarvan maken we een communicatieplan: haalbaar en concreet. Waar de organisatie direct mee aan de slag kan in het dagelijkse werk.

Interne communicatie en verandercommunicatie

Medewerkers informeren en motiveren voordat veranderingen plaatsvinden? Wij maken een plan en organiseren de acties en communicatiemiddelen die medewerkers meenemen in de veranderideeën die er leven. Ons doel is om medewerkers intrinsiek te motiveren voor de verandering. Hoe? Door ze mee te nemen in dat veranderverhaal. Hun enthousiasme en betrokkenheid kan de plannen helpen dragen en zelfs verder brengen. 

Bijeenkomsten vormgeven en organiseren

Als organisatoren van bijeenkomsten spelen we een cruciale rol in het succes van deze bijeenkomsten. We begrijpen dat het plannen en beheren van evenementen een complexe taak kan zijn, maar met onze ervaring en expertise zijn we in staat om de uitdaging aan te gaan.

Of het nu gaat om conferenties, een netwerkontbijt, leerateliers of trainingen, we hebben de kennis en kunde om elk type bijeenkomst tot een succes te maken. We hebben oog voor detail en streven ernaar om elke bijeenkomst perfect te laten verlopen.

Ons doel is om verbindingen te leggen tussen mensen. We geloven dat bijeenkomsten uitstekende gelegenheden zijn om professionals uit verschillende vakgebieden samen te brengen en waardevolle connecties te leggen. In een goed passende omgeving kunnen deelnemers netwerken, kennis delen en leren van elkaar.

Voorbeeldprojecten waaraan communicatie bijgedragen heeft 

In gesprek met onze communicatieadviseurs?

Neem contact op met Annelien via aspruijt-vanleusden@reos.nl of 06 - 54 37 54 73 of met Brenda via bvanderhel@reos.nl of 06 - 184 261 26.

Top