expertise

Subsidieaanvraag

Het vinden en het aanvragen van subsidie is best complex. Als zorggroep of zorgnetwerk heb je daar vaak weinig ervaring mee. Het is zonde als er wel subsidiemogelijkheden zijn voor een goed idee, maar de wegen naar subsidie niet bekend zijn of niet goed benut worden. Reos kan helpen bij het vinden van subsidiemogelijkheden en de aanvraag ervan.

Reos heeft ervaring met het aanvragen van heel uiteenlopende subsidies zoals bijvoorbeeld van ZonMw en Zorginstituut Nederland. En ondersteunt subsidieaanvragen van heel uiteenlopende aanvragers: bijvoorbeeld eerstelijns zorggroepen, multidisciplinaire netwerken, voor GGZ-organisaties, verloskundigen en oncologische samenwerkingsverbanden.

Wat kan Reos bieden?

Een paar voorbeelden van hoe Reos kan ondersteunen rond subsidies:

  • De weg wijzen naar subsidiemogelijkheden: wat zijn er voor subsidiemogelijkheden voor dit project of idee?
  • Helpen kiezen van de best passende subsidie of financiering.
  • Ideeën en projectplan helpen aanscherpen.
  • Adviseren over of helpen zoeken naar partners voor het project en de subsidieaanvraag.
  • Zorgen dat een subsidieverzoek zo goed mogelijk aansluit bij de eisen van de subsidiegever. 
  • Wat als een subsidie niet haalbaar is? Meedenken over plan B.
  • Reos heeft goede kennis en overzicht van zorginitiatieven in de regio. Als in een buurgemeente een vergelijkbaar project loopt, heeft aanvragen dan zin of is samenwerking/afstemming wellicht een optie?
  • Zorgen dat de timing klopt: wanneer sluit de aanvraagmogelijkheid, hoeveel tijd is er nodig voor de aanvraag?


Carola van Maris, wijkmanager zorggroep Voorhout:
We wilden iets gaan doen met Positieve Gezondheid en hadden hier wat ideeën over, maar wisten deze nog niet helder en specifiek te krijgen. Reos stelde de vragen waardoor je ideeën helderder worden en wat moeten we aanscherpen als we in aanmerking willen komen voor een subsidie. We zijn ook gecoacht bij het zoeken van andere partijen binnen de VVT en jeugdzorg om mee op te trekken. En hoe betrek je burgers meer? Allemaal voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie, maar vooral ook om de plannen concreter en sterker te maken.’

Kosten

De kosten voor deze ondersteuning bij subsidieaanvragen zijn altijd maatwerk omdat de behoefte aan ondersteuning ook sterk verschilt. Zijn er bijvoorbeeld meerdere partijen betrokken? Ligt er al een concreet projectvoorstel of ligt er alleen een idee om met een bepaald thema aan de slag te gaan? Is Reos zelf ook bij dit project betrokken?

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen over wat wij kunnen betekenen.

Top