expertise

Projectmanagement

Zorgorganisaties hebben vaak goede ideeën om de zorg te verbeteren, maar beschikken over onvoldoende tijd, kennis en ervaring om deze ideeën vorm te geven. Hoe zorgt u ervoor dat uw zorg-verbeter-idee gerealiseerd wordt? En hoe betrekt u externe partners daarbij?

Reos helpt in deze fase van ontwikkelen, realiseren en implementeren om ‘de klus te klaren’ en de resultaten te verankeren. De inrichting van de zorg is complexer geworden en de belangen van zorgpartners lopen dikwijls uiteen. Dit vraagt om expertise van proces- en projectmanagement. Reos adviseurs hebben ervaring in projectmatig werken en beschikken over organisatorisch en bedrijfskundig inzicht. We hebben ook oog voor de procesmatige kant; bijvoorbeeld voor het verkrijgen van draagvlak bij uw achterban voor de gewenste vernieuwing. Wij hebben veel contacten in de regio en kennis van de inrichting van zorg. Een Reos adviseur kan u goed adviseren over de te nemen stappen.

Wilt u meer weten over proces- en projectmanagement? Neem contact op met Monica van Papendrecht of Ariene Volmer.

Top