expertise

Verschuiving van ZZ (Ziekte & Zorg) naar GG (Gezondheid & Gedrag) naar MM (Mens & Maatschappij)

Ingrijpende veranderingen in de zorgvraag, in het zorgaanbod en in de maatschappij hebben een enorm effect op de inrichting van het zorglandschap. De individu klopt niet meer bij de zorgverlener aan wanneer er reeds sprake is van zorg en/of ziekte, maar wil gezond blijven en meedoen in de samenleving en pakt hierin steeds meer de eigen regie. De aanpak gericht op het genezen van alleen de Ziekte en Zorg (ZZ) past dus niet meer bij de zorgverlener van deze tijd. Een veranderende vraag in het zorglandschap vraagt een veranderd aanbod. Dit vraagt uiteraard ook een andere werkwijze van onze adviseurs.

De burger is in deze aanpak niet meer een passieve consument van zorg. Hij is als actieve burger op zoek, soms samen met de zorgprofessional, naar gezondheid en naar kansen om mee te doen in de samenleving. Voor de zorgverlener zijn de gevolgen van deze transformatie enorm. Dit nieuwe denken vereist een volstrekt andere manier van werken. Sneller en actiever ingrijpen en veel meer aandacht voor preventie, gericht op de samenleving. En voornamelijk: de patiënt coachen bij het zelfmanagement.

Het doel is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Ministerie VWS, gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en een groot aantal partijen in de zorg zetten hier gezamenlijk op in. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zullen deze transformatie verder versterken.

 

De oriëntatie op Zieke & Zorg (ZZ)

Het is een illusie dat we de focus op Ziekte & Zorg, een gezondheidszorg waarin de zorg is gericht op het genezen van een ziekte waarbij het gaat om het kijken naar de klacht/ziekte, achter ons kunnen laten. En wat de zorg betreft moeten we dat ook niet willen. Want de zorg ‘zorgt’ niet alleen voor zieken, maar gelukkig ook nog steeds voor gezondheid.

Het Nationaal beleid rondom zorg is de laatste decennia sterk medisch gericht geweest op individuen; primair ingestoken vanuit een zorgperspectief, gestoeld op de overtuiging dat meer kennis of het geven van meer informatie leidt tot veranderingen in individueel gedrag en leefstijl. Over het algemeen werkt deze aanpak, maar deze is lang niet voor elke situatie geschikt.

 

De oriëntatie van ZZ naar Gedrag & Gezondheid (GG)

De focus op Gedrag en Gezondheid staat voor gezondheidszorg waarin we mensen met een aandoening niet zozeer vanuit een ziekte oriëntatie willen benaderen, maar waarbij de nadruk ligt op het vergroten en behouden van de eigen gezondheid. Hierbij wordt een patiënt niet gezien met een probleem, maar wordt deze gezien als een cliënt met eigen invloed op zijn gezondheid.

Van ZZ naar GG richt zich op een breder gezondheidsbegrip, zoals het gedachtegoed Positieve Gezondheid, en de relatie tussen gezondheid en andere sectoren. In deze beweging is er meer aandacht voor preventie en leefstijl vanuit het concept Positieve Gezondheid. Het gaat hierbij niet om het belabelen van ziektes en wat mensen daardoor niet meer kunnen, maar om een benadering waarin menselijk handelen en functioneren centraal staan.

 

De oriëntatie op GG naar Mens & Maatschappij (MM)

Waar mensen hedendaags gezien worden als optelsom van relatieve risico’s die hun leeftijd met zich meebrengt, moet er in de toekomst meer oog komen voor hoe mensen zich voelen. Immers, gezond zijn is ook lekker in je vel zitten.

De toekomstige diagnose bestaat hierom uit een combinatie van ZZ en GG én een benadering vanuit de menselijke en maatschappelijke mogelijkheden. Gezond zijn is immers kunnen doen wat je wilt doen.

 

Community-up werken

De maatschappij maakt ons niet alleen zieker maar ook gezonder. Denk aan de eeuwenoude ontwikkelingen, zoals schoon drinkwater en riolering. En hier komen voortdurend nieuwe innovaties bij. Te denken valt aan aan een fysieke omgeving die door de aanwezigheid van groen en ruimte uitnodigt om te bewegen en aan een sociale omgeving die mensen uitdaagt om dit daadwerkelijk te doen. En wat voor bewegen geldt, is ook van toepassing op onze gehele leefstijl. De sociale omgeving is namelijk erg bepalend voor de effectiviteit van interventies die ons tegen ziekten beschermen. Dit wordt ‘community-up werken’ genoemd: samen met bewoners en professionals bouwen aan gezonde(re) wijken en buurten. Deze preventie en zorg kunnen alleen maar effectief zijn als we aansluiten bij de leefwereld van inwoners en met onze formele netwerken aansluiten bij de informele netwerken.

Verder in gesprek gaan over deze veranderende zorgvraag? Onze adviseurs staan klaar en helpen graag.

Top