focusthema's

Afkortingen en organisatienamen bij regionale samenwerking

Samenwerking wordt steeds belangrijker in zorg en welzijn. Als veel partijen uit verschillende disciplines en domeinen samenwerken komen er ook veel organisatienamen, afkortingen en begrippen bij elkaar. Voor de een zijn die vanzelfsprekend, terwijl een ander er nog nooit van gehoord heeft.

Op deze pagina de betekenis van veel gebruikte afkortingen, organisatienamen en begrippen in de regionale samenwerking in het Reos werkgebied.

 

NZLO: Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken.
Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO) is een samenwerkings initiatief van vijf zorggroepen: Regionale Organisatie van Huisartsen West Nederland(ROHWN), RijnCoepel, Zorggroep Katwijk en Alphen op één lijn en de Samenwerkende GEZ-en Leiden en Omstreken.

AOEL: Alphen op een lijn

ROHWN:  Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland 

RPL: Regionaal Platform Logopedie 

VFKL: verenigde fysiotherapeuten Ketenzorg Leiden e.o

KKZ: Stichting Knooppunt Ketenzorg (KKZ) verzorgt de opzet en update van ketenzorgprogramma`s (kzp`s) via multidisciplinaire werkgroepen per aandoening

GEZ: Geïntegreerde eerstelijnszorg

GES: Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerking

SGLO: Samenwerkende kleine GES-sen Leiden en omstreken (10 GEZ-en aangesloten)

 

 

 

 

 

 

Top