focusthema's

Krachtige organisaties en netwerken

De regio´s Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord en Midden-Holland lopen voor in de eerstelijnszorg. Dit versterkt Reos via krachtige organisaties en netwerken. Reos werkt als netwerkpartner samen met zorgnetwerken, organisaties en zorgverzekeraars aan de belangen in de regio. Reos kent de netwerken, organisaties en mensen die hierin samenwerken en weet wat er binnen en buiten de regio speelt.

Bij krachtige organisaties en netwerken is het de rol van Reos om als onafhankelijk procesbegeleider en adviseur de regio te ondersteunen en inspireren qua:

Leiderschap

Samen maken we de zorg toekomstbestendig. Binnen de kaders van passende zorg zijn transities nodig om de integrale gezondheidszorg in onze regio te waarborgen. Dit vraagt om ontwikkeling van leiderschap en samenwerking in alle domeinen en lagen van de regio. In het huis van leiderschap ontwikkelen we samen met anderen programma’s hiervoor:

  • Healthcare Potentials

Het Healthcare potentials opleidingsprogramma combineert kennis van de gezondheidszorg met aandacht voor maatschappelijke trends. Waar de eerste leergang vooral inging op persoonlijk leiderschap en een eigen verbeteropdracht gaat de tweede lichting in kleine groepen samen werken aan een gezamenlijke en sterk regionale opdracht. Meer informatie over het opleidingsprogramma.

  • Ontwikkelen WSV Besturen

Samen met Rijncoepel, WSV Support, Zorg en Zekerheid organiseert Reos een vijfdaagse leergang voor WSV-besturen. Meer informatie over de leergang.

Samenwerken

Samenwerken is nodig om de doelen van de alliantie, zorgnetwerk, samenwerkingsverband of organisatie te bereiken. Samenwerken kost ook tijd en energie. Wat komt u brengen en wilt u halen uit de samenwerking? Wij kunnen u daarom helpen om keuzes te maken en ambities, rollen en regels helder te krijgen, dat geeft energie en werkt prettig. Ook kunt u een beroep op ons doen als de samenwerking zich verder wil ontwikkelen of in een netwerkdip zit.

  • Zelfanalyse voor wijksamenwerkingsverbanden

Hoe geeft u richting aan het WSV? Hoe wordt er onderling samengewerkt binnen het WSV en hoe is de samenwerking met andere partners zoals het sociaal domein? Met de Zelfanalyse van Reos krijgt het WSV zicht op sterke en ontwikkelpunten op vier thema´s namelijk maatschappij en meerwaarde; organisatie en overleg; cultuur en verbeteren; en persoon en plezier. Meer informatie over de WSV Zelfanalyse.

Leren & ontwikkelen

Leren en ontwikkelen gaat over de manier waarop we de gezondheid van de inwoners willen verbeteren, de zorgkosten willen verlagen, de ervaringen van en tevredenheid patiënt en zorgprofessionals in de regio willen verbeteren. Reos kan netwerken en organisaties tools in handen geven waarmee ze op een systematische wijze kunnen innoveren of elders gevonden oplossingen kunnen implementeren.

Organisatieontwikkeling

De eerstelijnszorg in onze regio is multidisciplinair in wijken en regio’s en monodisciplinair georganiseerd. Door de toenemende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte komt er veel op deze organisaties af. Dat vraagt om continue ontwikkeling van de organisatie en de zorgprofessionals in de regio dat zij zich mee ontwikkelen. Reos kent de regio, de vraagstukken die spelen en heeft de mensen, kennis en middelen tot beschikking om hiermee te helpen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Belangrijke bronnen

Top