focusthema's

Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr)

GzGr is opgestart voor en door zorgverleners. Door slim gebruik van data en technologie kunnen zorgverleners patiënten beter adviseren, zorgverleners ontlasten én ondoelmatige zorg opsporen en oplossen. 

De door GzGr ontwikkelde kennisregels en protocollen helpen en leren de huisarts en zorgen ervoor dat een patiënt niet onterecht doorverwezen worden. Zo geven kennisregels aan het programma Medicom Smart een signaal af dat helpt patiënten eerder in beeld te krijgen. En kan de zorgverlener met het gebruik van landelijke data de patiënt meer inzicht in de eigen situatie geven ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Waarom GzGr?

De komende twintig jaar zal het aantal 75-plussers verdubbelen, het aantal 90-plussers verdrievoudigen en het aantal 100-plussers verviervoudigen. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met (een combinatie van) chronische ziekten toe, doordat ouderdom gepaard gaat met deze ziekten, een ongezonde leefstijl van veel Nederlanders en/of steeds betere behandeling beschikbaar is. Wij geloven dat door slimme inzet van data ‘de juiste zorg op de juiste plek’ kan worden geboden. Wij willen met slimme inzet van data:

  • Patiënten zelf (beter) laten beslissen over behandelmogelijkheden en leefstijl.
  • Zorgverleners ontlasten door de juiste zorg op de juiste plek te bieden.
  • Ondoelmatige zorg voorkomen.

Patiënten adviseren en zorgverleners ontlasten

Zorgverleners gebruiken data om patiënten een advies op maat te geven over mogelijke behandelingen. Zo kunnen patiënten en zorgverleners beter samen keuzes maken. Door slim gebruik te maken van data kunnen onnodige doorverwijzingen worden voorkomen. Zo zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek. Door de beschikbare data te analyseren, kunnen we opsporen waar de zorg sneller of beter kan en voorkomen we ondoelmatige zorg. Dat gebeurt altijd op basis van een vraag uit de praktijk.

 

"Binnen Gezonde zorg, Gezonde regio kijken we bijvoorbeeld hoe data kunnen helpen patiënten gerichter door te verwijzen. Dat vermindert wachtlijsten in het ziekenhuis en geeft minder onzekerheid bij patiënten." 

- Erik Kramer (Zorginkoper Zorg en Zekerheid en Lid Stuurgroep GzGr)

 

Ondoelmatige zorg voorkomen

Door het analyseren van regionale en landelijke data kunnen we ontdekken waar en hoe de zorg beter kan. We maken zo’n analyse altijd op basis van een vraag uit de praktijk. Als zorgverleners een probleem signaleren helpen wij om op basis van data het probleem verder te analyseren. We kijken hoe data kunnen helpen dit op te lossen en testen dat kleinschalig in de praktijk. Werkt het? Dan kan het regionaal en landelijk worden toegepast.

Hoe werkt het in de praktijk van de zorgverlener?

Tijdens een gesprek in de behandelkamer noteert een zorgverlener gegevens (data) over een patiënt in het eigen systeem van de praktijk (het Zorg Informatie Systeem). Bijvoorbeeld over de medicijnen die een patiënt gebruikt. Deze gegevens kan de zorgverlener bij een later gesprek of behandeling weer nodig hebben. De data van de patiënt kunnen worden vergeleken met landelijke data. Met behulp daarvan kan de zorgverlener een advies op maat aan de patiënt geven.

Voorbeelden van de toepassing van kennisregels

  • De kennisregel “tussen wal en schip” helpt de huisarts patiënten die voor behandelingen in het ziekenhuis zijn geweest niet uit het oog te verliezen. Via meetapparatuur en vragenlijsten houdt de patiënt de huisarts op afstand op de hoogte van zijn gezondheidsstatus waarbij de huisarts automatisch signalen ontvangt bij afwijkende waarden.
  • De kennisregel die ingezet wordt bij "Pijn op de Borst" begeleidt de huisarts d.m.v. een aantal vaste vragen en een protocol voor doorverwijzing. Deze kennisregel helpt en leert de huisarts en zorgt ervoor dat een patiënt niet onterecht doorverwezen wordt.

 

"Werken op basis van data is belangrijk. In onze praktijk bleek bijvoorbeeld na data-analyse dat niet de meeste zorg naar ouderen gaat, maar naar mensen tussen de 40 en 65 jaar." 

- Hans van Selm (Huisarts Gezondheidscentrum Dillenburg)

 

Meer weten over GzGr?

Op de website gzgr.nl vind je meer informatie over:

GzGr houd je graag op de hoogte over slim data gebruik in de zorg. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief, dan ontvang je (onregelmatig) een e-mail als er ontwikkelingen te melden zijn.

Top