focusthema's

Positieve Gezondheid en armoede: "Alles hangt met elkaar samen"

Marlies Goossens is huisarts in Ypenburg. In de praktijk ziet zij vaak fysieke of mentale klachten samenhangend met bestaansonzekerheid. Positieve Gezondheid is voor haar praktijk een manier om mensen passend te ondersteunen.

"Een dame met long covid had veel klachten. Ik vroeg door en ze vertelde ze haar baan te hebben verloren en niet te weten of ze in haar huis kon blijven wonen", blikt Marlies terug op één van haar patiënten. "De onzekerheid gaf enorm veel stress. Zij gaf aan dat de behandelingen tot nu toe, waaronder fysiotherapie, niet hielpen. Haar zorgen om financiën stonden haar herstel in de weg.”

Een huisarts kan dit natuurlijk niet oplossen, maar zo stelt Marlies, een praktijk kan wél korte lijntjes hebben met sociaal werk en goed op de hoogte zijn van gemeentelijke regelingen. "Financiële problemen en bestaansonzekerheid werken overal in door", vertelt Marlies, "dus ook in je gezondheid. Breed kijken vanuit Positieve Gezondheid maakt je hier bewust van en zorgt ervoor dat je de juiste verbindingen gaat leggen om patiënten passend te helpen."

Korte lijnen

Reden om al een aantal jaar terug vanuit haar praktijk met sociaal werk in de wijk en de apothekers te onderzoeken wat zij met elkaar konden betekenen. Nu zijn er korte lijntjes met maatschappelijk werk. "Als de stap voor iemand te groot is, leggen wij het lijntje en vragen de patiënt of een maatschappelijk werker contact op mag nemen. Dat maakt de start van zo’n traject veel laagdrempeliger. Het is simpel, maar het werkt."

Ook zijn apothekers in de wijk nu scherp op financiële problemen, bijvoorbeeld als mensen hun medicijnen niet betalen. Mensen krijgen daar dan gerichte voorlichting en verwijzing naar sociaal werk of aanbod van de gemeente.  Om goed te weten wat de gemeente doet, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening, is hier uitleg over gegeven op de praktijk. 

Regie en betrokkenheid

Positieve Gezondheid is volgens Marlies dus een goede manier om naar andere aspecten van iemand leven te kijken dan de medische klacht. En om te horen waar mensen zelf eigenlijk als eerste aan willen werken: "Dat is soms iets heel anders dan wij als huisarts zouden denken en invullen", stelt Marlies. "Zo werken we echt samen aan iemands situatie en gezondheid, en dat zorgt weer voor meer regie en betrokkenheid van de patiënt."

Reos en Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een belangrijk thema in zorg en welzijn. Onze adviseurs werken vanuit dit gedachtegoed en zijn hierin opgeleid en getraind. Zo zijn wij trekkers van de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord en verzorgen wij vanuit het programma MTVDP in opdracht van regionale huisartsenorganisatie Hadoks trainingen Positieve Gezondheid.

Top