focusthema's

Digitalisering en data

Digitale zorg is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. E-health gaat daarentegen verder dan het technisch mogelijk maken of via internet versturen of opvragen van informatie. Het gaat om het gebruiken of toepassen van de techniek om een hoger doel te bereiken; en om de interpretatie of verwerking van die informatie. E-health brengt daarmee verbinding door het toepassen van digitale informatie. Verschillende partijen kunnen e-health daarvoor gebruiken (Nictiz, 2019). 

Reos wil de eerstelijnszorg stimuleren en helpen om digitale zorg actiever te gebruiken en daarmee zorg en ondersteuning toegankelijk houden en verbeteren. Bij de start van ieder project wegen we bewust af of digitale zorg bij kan dragen aan het oplossen van de ervaren uitdaging. Én andersom: wanneer klanten digitale zorg willen implementeren, vragen we naar de behoeftes en toetsen we samen of de gekozen digitale zorg de juiste interventie is. Zo blijft digitale zorg een middel en wordt het geen doel op zich.

Programma´s, projecten en activiteiten 

Reos besteedt aandacht aan het toenemende, maar achterblijvende gebruik van digitale zorg. Concreet biedt Reos een rol en positie bij vraagstukken over digitale zorg en in het oplossen van voorgaande ‘belemmeringen’. 

  • Gezonde zorg, Gezonde regio

Het programma Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr) werkt aan slim gebruik van data en technologie zodat patiënten beter kunnen worden geadviseerd, zorgverleners worden ontlast én ondoelmatige zorg wordt opgespoord en opgelost. GzGr is voor zorgverleners die anders willen werken, zonder dat zij daarvoor éxtra moeten investeren. Reos is sinds 2015 actief betrokken en verzorgt het programmamanagement en projectleiderschap van de pilots en opschalingsprojecten uit het programma voortkomen. Ga naar de website van GzGr.

  • Stevit

Stevit is een aanpak gericht op monitoring thuis samen met de huisartsenpraktijk en het bevorderen van een gezondere leefstijl, mede door de verbinding aan Stevenshof Vitaal. Patiënten met een hoger risico op hart- en vaatziekten krijgen thuismeetapparatuur (The Box), advies en ondersteuning om gezondheidsdoelen te halen. Het project is een initiatief van Huisartsenpraktijk Stevenshof, LUMC, Rijncoepel en Zorg en Zekerheid. Reos is sinds 2019 betrokken en vervult de rol als projectleider. Ga naar de webpagina over Stevit.

  • Optimale hartfalenzorg thuis

Stichting Marente, LUMC en Coöperatie Zorggroep Katwijk verbeteren de samenwerking in de zorgketen rondom hartfalen. Dit project verbetert onder meer het monitoren van (nieuwe) hartfalenpatiënten en het vroegsignaleren van decompensatio cordis in combinatie met het implementeren van gespecialiseerde hartfalenzorg thuis voor patiënten die zich melden met decompensatio cordis. Er wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten uit The Box (digitale weegschaal en bloeddrukmeter). Meer informatie over dit project.

  • IMDI 

IMDI is een onderzoek naar de implementatie van populatiegerichte digitale zorgtechnologie. In dit onderzoek wordt gekeken naar het vergroten van zelfstuurbaarheid van de patiënt met hart- en vaatziekten en tegelijkertijd het verminderen van de werkdruk bij de zorgprofessional binnen het cardiovasculair risico management (CVRM). Het algemene doel is inzicht verkrijgen in de gezondheidsuitkomsten, impact op kosten en de mate van tevredenheid voor patiënt en zorgverlener met de werkwijze van Connect@Heart. Voor het zo optimaal mogelijk faciliteren van het CVRM willen we menselijke werkprocessen verbinden die gebruik maken van nieuwe technologieën om de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten effectiever, efficiënter en zelfredzamer te maken. 

ZorgApp

Voor het eerstelijnsnetwerk in Zuid-Holland Noord is Reos betrokken bij het ontwikkelen en up-to-date houden van de ZorgApp. Deze app geeft inzicht in de regionale collega’s (sociale kaart), gezamenlijke werkafspraken, regionaal nieuws en welke scholingen er in de regio zijn. Bekijk de ZorgApp.

Knooppunt Ketenzorg

(per 01-01-2023 Rijn en Duin)

Reos helpt Knooppunt Ketenzorg met projectadvies bij het verbreden van teleconsultatie tussen de huisarts en de specialisten van Alrijne Ziekenhuis. Kort overleg tussen huisarts en medisch specialist voorkomt vaak een verwijzing naar de tweede lijn. Dat vraagt een technisch toegankelijk systeem, een heldere route over hoe huisartsen specialisten kunnen consulteren en duidelijkheid over de vergoeding en kostenbesparing van teleconsultatie. Knooppunt Ketenzorg wil zorgverleners in Zuid-Holland Noord in staat stellen om gezamenlijk de beste en blijvend betaalbare zorg aan de patiënt te leveren: ‘sterke zorg regel je samen’. Ga naar de website van Knooppunt Ketenzorg.

Subsidie aanvragen

Er bestaan verschillende subsidies om de digitalisering van de zorg te stimuleren. Het vinden en het aanvragen van subsidie is complex. Als zorggroep of zorgnetwerk heb je daar vaak weinig ervaring mee of tijd voor. Het is zonde als er subsidiemogelijkheden zijn voor een goed idee, maar de wegen naar subsidie niet bekend zijn of niet goed benut worden. Reos helpt bij het vinden van subsidiemogelijkheden voor het uitvoeren van complexe projecten en bij het schrijven van de aanvraag. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Belangrijke bronnen 

Top