focusthema's

(Positieve) Gezondheid in de buurt

Gezondheid en welzijn gaat om veel meer dan de aan- of afwezigheid van een medische aandoening. Het gaat om wel-voelen, welzijn en gezondheid. Maar ook om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan; weten hoe je gezondheid zelf kunt beïnvloeden en daar ook de vaardigheden voor ontwikkelen.

Gezondheid en welzijn gaat om veel meer dan de aan- of afwezigheid van een medische aandoening. Het gaat om wel-voelen, welzijn en gezondheid. Maar ook om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan; weten hoe je gezondheid zelf kunt beïnvloeden en daar ook de vaardigheden voor ontwikkelen.

Gezondheid is hiermee niet meer alleen het domein van de zorgprofessional, maar gaat veel breder. Het vraagt een andere blik en aanpak. Samenwerken is dus een basisvaardigheid voor professionals én organisaties om de gewenste sociale beweging naar een ‘positievere gezondheid’ te creëren. We kunnen de zorg en ondersteuning vernieuwen en verbeteren met behoud van het werkplezier van professionals. Reos helpt op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld bij de implementatie van het concept Positieve Gezondheid. Of bij het implementeren van Welzijn op Recept. En hoe doe je dat als professional: effectief eigen regie realiseren?

Programma´s, projecten en activiteiten

De zorg en het sociaal domein bestaan uit veel partijen, waarbij alle neuzen dezelfde kant op moeten staan, bij voorkeur richting positieve gezondheid. Reos kan hier haar vertrouwde, verbindende en verbeterrol in spelen. Dit doen wij bijvoorbeeld in: 

  • Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach.

  • Pilots Midden-Holland
  • Katwijk
  • Masterplan Zorg & Zekerheid-gebied
  • WOR kennisnetwerk

Positieve gezondheid

  • Alliantie Positieve Gezondheid & leerateliers

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord vormt een beweging. Met een brede blik op gezondheid, vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid, werkt de Alliantie met haar partners aan vitale en veerkrachtige inwoners en een toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Gedurende het jaar organiseert de Alliantie PG Zuid-Holland Noord ook diverse bijeenkomsten. Naast leerateliers die toegankelijk zijn voor het brede publiek, vinden er ook bewonersbijeenkomsten, bestuurdersbijeenkomsten en gangmakers platforms plaats. Meer informatie over de Alliantie PG Zuid-Holland Noord.

  • Landelijke ROS-netwerk

Sinds 2021 werken alle ROS´en gezamenlijk aan Positieve Gezondheid in de ROS-coalitie. Met professionals, organisaties en netwerken realiseert de coalitie een gezondere wijk, gemeente of regio. Daarbij staat de mens centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle inwoners. De ROS´en bundelen hun krachten om zo een enorme beweging te creëren.

  • Trainingen & informatiebijeenkomsten

Bekendheid begint vaak met inspireren en informeren. Om die reden hebben we een adviseur opgeleid tot gecertificeerd trainer Positieve Gezondheid. Zorgorganisaties, eerstelijns zorggroepen, welzijns-organisaties en gemeenten benaderen Reos met gevarieerde vragen; van het geven tot van een inspiratie workshop, tot hulp bij visie en strategieontwikkeling tot begeleiding bij een praktische aanpak in een wijksamenwerkingsverband of het organiseren van een 100 dagen challenge rondom Positieve Gezondheid.  Afhankelijk van de vraag maken we aangepaste programma’s op maat. 

  • Stevenshof Vitaal 

Met het programma Stevenshof Vitaal zetten bewoners en organisaties in de Stevenshof zich samen in voor een gezonde en sociale wijk. Een wijk waar iedereen – van jong tot oud – mee kan doen. Op deze website leest u meer over het programma, de initiatieven en activiteiten in de wijk. Meer informatie over Stevenshof Vitaal.

Samenwerking

Wijksamenwerking, samenwerking eerste lijn en sociaal domein. Heeft raakvlak met focusgroep netwerken. De organisatie wijksamenwerkingsverband hoort bij de focusgroep netwerken, maar de inhoud bij dit focusteam.


Stevit

Stevit is een aanpak gericht op monitoring thuis samen met de huisartsenpraktijk en het bevorderen van een gezondere leefstijl, mede door de verbinding aan Stevenshof Vitaal. Patiënten met een hoger risico op hart- en vaatziekten krijgen thuismeetapparatuur, advies en ondersteuning om gezondheidsdoelen te halen. Het project is een initiatief van Huisartsenpraktijk Stevenshof, LUMC, Rijncoepel en Zorg en Zekerheid. Reos is sinds 2019 betrokken en vervult de rol als projectleider. Meer informatie over Stevit.

Nieuws 

Belangrijke bronnen 

Top