Actieve rol bewoners bij socialere en gezondere wijk

Stevenshof Vitaal in praktijk aan de slag

In veel gemeenten zijn er wensen en plannen om wijken socialer en gezonder te maken. Dat heeft alleen echt duurzaam effect als de inwoners daar zelf ook een actieve rol in hebben. En dat blijkt vaak heel lastig. Hoe betrek je inwoners echt? Niet alleen om aan de voorkant input te geven, maar om echt actief mee te (blijven) denken over oplossingen en ze ook mee uit te voeren? 
Reos ondersteunde in 2019 op veel verschillende manieren hierbij.

Stevenshof Vitaal is een voorbeeld waarbij Reos dit proces begeleidt als programmamanager in opdracht van de gemeente Leiden en Zorg en Zekerheid. 
De visie van Stevenshof Vitaal werd in 2018 ontwikkeld, 2019 was het jaar van eerste verkenning tot concrete initiatieven in de praktijk. Vanaf het begin hebben de bewoners zelf een prominente rol. Zowel bij het in kaart brengen van de issues die leven en de behoeften die er zijn tot het bedenken wat zij zelf kunnen doen. Zowel op het gebied van gezond eten, als meer bewegen, meer groen en ontmoeting zijn er ideeën ontstaan en uitgewerkt die nu ook zichtbaar worden en bruikbaar. 
 

Top