Meer en beter samenwerken aan gezondheid in de buurt

Steeds duidelijker wordt hoe belangrijk het is breder naar gezondheid te kijken dan puur medisch. Bij het ervaren van gezondheid doen alle levensdomeinen er toe. In steeds meer wijken zijn professionals in zorg en welzijn bezig een netwerk te vormen, over domeinen heen. Samen met en rondom de inwoners die soms patiënt of cliënt zijn, maar altijd vooral mens. Reos begeleidt en adviseert op verschillende manieren bij deze nieuwe samenwerkingen in gemeenten en wijken.

Zoals in 2019 bijvoorbeeld bij het opstellen van de Gezondheidsnota en uitvoeringsagenda van de gemeente Uithoorn waarbij voorop stond dat het een gezamenlijke agenda moest worden van alle betrokken partijen samen. En als programmamanager bij Stevenshof Vitaal waar zorg- en welzijnsprofessionals samen met bewoners werken aan een socialere en gezondere wijk. 

Top