Opzet consultatieve dienst GGZ

In Zuid-Holland Noord is in 2019 een consultatieve dienst GGZ van de grond gekomen voor huisartsen, onder begeleiding van Reos. In deze consultatieve dienst werken de regionale GGZ-aanbieders samen. Huisartsen kunnen bij complexe of onduidelijke diagnostiek een GGZ specialist raadplegen om de klachten beter te kunnen begrijpen en patiënten zo snel juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden.

In 2020 wordt gekeken naar hoe deze consultatiedienst in de praktijk werkt. Kan de expertise nog verbreed worden zodat die nog beter aansluit op de grote diversiteit van vragen die huisartsen en praktijkondersteuners GGZ hebben?

Top