Minder onnodig gebruik specialistische zorg

Veel opnames en bezoeken aan het ziekenhuis of GGZ zijn te voorkomen als huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn gemakkelijker kunnen overleggen en afstemmen met zorgverleners in de tweede lijn.  In 2019 zijn er -met Reos in verschillende rollen- belangrijke stappen gezet. Zoals bijvoorbeeld bij opzetten van een consultatieve dienst in de GGZ en het uitbreiden van teleconsultatie tussen huisartsen en specialisten.

Kwetsbare ouderen komen te vaak nog -tegen hun wens in - in het ziekenhuis terecht. Dankzij het project Transmurale Overdracht Kwetsbare Ouderen wordt die kans veel kleiner.

Top