Betere transmurale overdracht kwetsbare ouderen

Een heel pijnlijke vorm van onnodig gebruik van specialistische zorg zijn de kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis terecht komen, terwijl ze daar echt niet op hun plek zijn en deze zorg vaak ook zelf niet meer willen. Soms hebben ze die wensen nog niet kenbaar gemaakt, soms hebben ze dat wel gedaan bij de huisarts, maar blijkt dat niet bekend bij bijvoorbeeld ambulancedienst, thuiszorg of in het ziekenhuis.

Die kans op deze onnodige zorg wordt steeds kleiner in de regio dankzij het project Transmurale Overdracht Kwetsbare Ouderen (TOKO) waarvan Reos projectleider is. In 2019 heeft Reos zeer gewaardeerde scholingen gegeven voor onder andere huisartsen over hoe je het behandelwensen en behandelgrenzen gesprek voert. Maar nog belangrijker van die scholing: hoe leg je die behandelwensen en -grenzen zo vast dat ze niet in het huisartsensysteem blijven hangen maar terecht komen bij de andere partijen die deze behandelwens moeten kennen verderop in de keten?

Binnen dit project wordt er ook breder gekeken naar het optimaliseren van de overdracht rond een kwetsbare oudere. Niet alleen van huisarts naar ziekenhuis en weer terug, maar in 2020 komen daar bijvoorbeeld ook de overdracht van di√ętiste en fysiotherapeut bij. Reos monitort en ondersteunt de uitvoering.

Top