Van GES naar Wijksamenwerkingsverband

Sinds 2019 is de financiering van Eerstelijns Samenwerkingen (GES) veranderd en spreken we van Wijksamenwerkingsverbanden. De financiering GES had vooral focus op chronische aandoeningen. Wijksamenwerkingsverbanden gaan uit van gezondheid in veel bredere zin. Daarvoor zijn meer en andere partners in de buurt nodig. En daar hoort ook een andere organisatievorm bij. Met de nieuwe financiering wordt die transformatie ondersteund.  Die omvorming kan veel opleveren, maar is niet zo eenvoudig vanuit partijen zelf te doen. Reos kan daar als onafhankelijk begeleider bij helpen zoals in 2019 bijvoorbeeld in Kaag en Braassem gebeurde.

In Kaag en Braassem ontstond in 2019 een nieuwe, goed georganiseerde organisatie met visie. De GES van een deel van de huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten en diëtisten werd een wijksamenwerkingsverband waar álle zorgverleners in de buurt aan deel gingen nemen. Ook de samenwerking met sociaal domein, welzijn, jeugdzorg en gemeente kreeg vorm. Inwoners kregen een stem om mee te praten. Men wist beter hoe men elkaar kon vinden en waarvoor.

In coronatijd konden de vruchten al geplukt worden: dit nieuwe samenwerkingsverband bleek heel wendbaar en kon snel in afstemming met elkaar inspelen op alle veranderingen.

Top