Van gezondheidsnota naar concrete gezamenlijke acties

Reos ondersteunt Uithoorn bij Uitvoeringsagenda

Bij het maken van de Gezondheidsnota en de daar uit voortkomende Uitvoeringsagenda stond voor de gemeente Uithoorn voorop dat dit een gezamenlijke nota moest worden van betrokken zorg- en welzijnspartijen. Zo’n belangrijk onderwerp, waar zoveel verschillende partijen actief een rol in hebben moet niet een verantwoordelijkheid van de gemeente alleen zijn. De gemeente Uithoorn koos er daarom bewust voor niet zelf voorzitter van dit proces te zijn, maar met Reos een procesbegeleider in te schakelen die onafhankelijk is. 

Reos kent alle domeinen, de belangen, de werkwijzen en kan de verbinding goed leggen met de eerstelijn.  Reos kon veel werk uit handen nemen bij het opstellen van de gezondheidsnota. Bijvoorbeeld door het bij elkaar brengen van relevante lokale, input ophalen bij de verschillende partijen met werkvormen die daarbij passen.  De Gezondheidsnota is in 2019 opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. De ‘vertaling’ naar prioriteiten en concrete acties in de Uitvoeringsagenda loopt nog door in 2020.

Top