Nieuwe organisatievormen voor nieuwe samenwerkingen

Nieuwe samenwerkingsvormen zijn essentieel om de eerste lijn en sociaal domein te verbinden en te versterken. Hoe bouw je aan nieuwe samenwerkingsverbanden, stevig regionale netwerken en allianties? Dit vraagt veel van bestuurders, beleidsmedewerkers en zorgprofessionals. Omdat voor elkaar te krijgen zijn nieuwe leiderschapsvaardigheden nodig.

De manier waarop zorgorganisaties en professionals met elkaar samenwerken, blijkt steeds een belangrijke succesfactor om zorg persoonsgericht, efficiënt en met optimaal resultaat te verlenen. 

Reos heeft daar in 2019 op verschillende manieren bij geholpen. Zoals bijvoorbeeld bij het omvormen van een GES naar een Wijksamenwerkingsverband  en bij het beter monodisciplinair organiseren van beroepsgroepen, om daarna ook multidisciplinair echt mee te kunnen doen en praten.

Top