Bouwen aan monodiscipliniare netwerken

Belangrijk om multidisciplinair mee te kunnen doen

Bij netwerken en nieuwe samenwerkingsvormen zitten partijen als beroepsgroep aan tafel om mee te praten over veranderingen en nieuwe zorgprogramma’s. Als individuele zorgprofessional is het vrijwel onmogelijk om in elk overleg een stem te hebben. De ene groep zorgprofessionals is veel beter georganiseerd dan de andere. Als beroepsgroepen monodisciplinair sterker worden, maakt dat ook de multidisciplinaire netwerken sterker en gelijkwaardiger. 

Reos hielp in 2019 bijvoorbeeld de ergotherapeuten en oefentherapeuten in Midden-Holland op gang om als groep sterker te worden. Wat hadden ze nodig en wat konden ze gebruiken van de ervaringen van Reos in andere regio’s? Daarna konden ze grotendeels zelf verder. Ook de fysiotherapeuten hebben inmiddels een start gemaakt zich in deze regio beter te organiseren. De diëtisten hadden deze stappen al eerder met begeleiding van Reos gezet. Doordat de zorgprofessionals monodisciplinair beter georganiseerd raken, kunnen ze effectiever deelnemen aan een paramedisch platform. Reos helpt in diverse regio’s met het opzetten en verder ontwikkelen van zulke platforms.

Top